This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Polska

Fujifilm zakłada ośrodek Informatics Research Laboratory

Wzmocnienie podstawowych technologii z zakresu informacji dla zaawansowanych ICT, takich jak IoT i AI oraz zwiększenie zakresu zastosowań
Wspieranie badań i rozwoju nad zaawansowanymi technologiami do analizy wielkich zbiorów danych

31.03.2016

FUJIFILM Corporation (President: Shigehiro Nakajima) ogłosiła, że firma zakłada ośrodek Informatics Research Laboratory z dniem 1 kwietnia 2016 roku w celu prowadzenia badań i rozwoju zaawansowanych technologii w dziedzinie nauk informatycznych*4, włączając analizę danych oraz oprogramowanie i podstawowe technologie w celu wzmocnienia podstawowych technologii z zakresu informacji obejmujących zaawansowane ICT***, takie jak IoT (Internet Rzeczy)*oraz AI (sztuczna inteligencja)** oraz zwiększenia zakresu ich zastosowań.

W ostatnim czasie postęp ICT zapewnił drastyczny wzrost tworzenia zróżnicowanych rodzajów danych na całym świecie. Wraz z dążeniem do aktywnego wykorzystania wielkich zbiorów danych podczas prowadzenia działalności, znaczenie analizy wielkich zbiorów danych zwiększa się.
Obecnie badania nad automatyczną analizą wielkich zbiorów danych są coraz bardziej zaawansowane, co przejawia się np. w uczeniu maszynowym*5 oraz uczeniu głębokim*6, a praktyczne zastosowanie AI staje się rzeczywistością. Podczas badań i rozwoju podejmowane są poniższe badania przy użyciu AI: analiza istniejących danych w celu poznania/opracowania nowych substancji i materiałów lub w celu analizy opublikowanych materiałów z badań lub opracowywania danych na miejscu w celu przyczynienia się do rozwoju innowacyjnych leków. W najbliższej przyszłości postęp AI oraz rozpowszechnienie IoT przyspieszą i zakłada się stosowanie analizy danych nie tylko do badań i rozwoju, lecz także w dziedzinie marketingu, produkcji, administracji i zarządzania.

Fujifilm stosuje uczenie maszynowe w analizie wielkich zbiorów danych dot. zdjęć. Na przykład w dziedzinie fotografii firma opracowała rozwiązanie „Image Organizer”, będące wyjątkową technologią do analizy obrazu i zastosowała ją w usłudze „Year Album” automatycznie wybierającej dobre zdjęcia spośród wielu zdjęć i układającej z nich album fotograficzny. W branży medycznej Fujifilm opracowała rozwiązanie „Volume Analyzer SYNAPSE VINCENT”, wysoce precyzyjny system do analizowania obrazów trójwymiarowych stosujący przekrój poprzeczny ze skanów CT lub MRI, aby stworzyć bardzo dokładny obraz 3D.

Co więcej Fujifilm połączy swoich naukowców zajmujących się danymi*7 rozsianych w ramach wielu zakładów badawczych i utworzy ośrodek Informatics Research Laboratory w celu wzmocnienia podstawowych technologii z zakresu informacji w odpowiedzi na przyszłe wykorzystanie zaawansowanych ICT oraz zwiększenie zakresu ich zastosowań. Ośrodek Informatics Research Laboratory będzie wspierać współpracę z uniwersytetami, instytucjami badawczymi oraz prywatnymi przedsiębiorstwami na terenie i poza Japonią w celu angażowania ich w badania i rozwój nad zaawansowanymi technologiami, takimi jak analiza wielkich zbiorów danych w dziedzinie informatyki oraz podstawowych technologii oprogramowania. Będziemy również pracować nad rozwojem zasobów ludzkich w celu wychowywania przyszłych naukowców ds. danych.
Zastosujemy podstawowe technologie z zakresu informacji opracowane w ośrodku Informatics Research Laboratory w celu tworzenia nowych materiałów, produktów i usług w zakresie rozwiązań dostosowanych do społeczeństwa IoT. Technologie te będą stosowane w ramach działań marketingowych w oparciu o skuteczną projekcję precyzyjnego popytu, a także w łącznych działaniach korporacyjnych Fujifilm podczas prowadzenia działalności.

Fujifilm będzie dalej stosować zaawansowane, opatentowane technologie do rozwoju produktów i usług, które spełnią prawdziwe potrzeby klientów, zapewniając dzięki temu nową wartość dla naszego społeczeństwa.

  • *Skrót od pojęcia „Internet of Things” (Internet Rzeczy). Odnosi się do mechanizmu łączenia „rzeczy” wyposażonych w różne czujniki z Internetem w celu gromadzenia i analizy danych w celu tworzenia wartości, których nie można było uzyskać do tej pory.
  • **Skrót od pojęcia „Artificial Intelligence” (sztuczna inteligencja). Odnosi się do badań i technologii mającej na celu wykonywanie ludzkiej działalności intelektualnej przez komputery, takich jak zapamiętywanie i uczenie.
  • ***Skrót od pojęcia „Information and Communication Technology” (technologie informatyczne i komunikacyjne). Jest to hasło, które dodaje znaczenie komunikacji do konwencjonalnej koncepcji „IT (Information Technology)” (technologia informatyczna).
  • *4 Dziedziny naukowe obejmują badania informatyczne, przetwarzanie danych, systemy informatyczne, informatykę oraz dziedziny powiązane, a także analizę danych, technologię AI oraz podstawowe technologie systemu, który je wykorzystuje.
  • *5 Technologie i techniki, które sprawiają, że komputer spełnia funkcje równoznaczne z ludzką umiejętnością naturalnego uczenia; Jedno z badań nad AI
  • *6 Metoda „uczenia maszynowego”, w której system komputerowy uczy się charakterystyki danych i wskazuje lub kategoryzuje zdarzenia; Uczy się charakterystyki danych na głębokim poziomie i rozpoznaje ją na bardzo wysokim poziomie dokładności.
  • *7 Eksperci, którzy zapewniają spostrzeżenia mające zastosowanie w działalności przy użyciu wielkich zbiorów danych, będących olbrzymią ilością danych.
[ Przegląd nowej organizacji ]
NazwaSiedziba zarządzająca badaniami i rozwojem ośrodka Informatics Research Laboratory
AdresKaisei-cho, Kanagawa Japonia (w FUJIFILM Advanced Research Laboratories)
Tokio, Japonia (* biuro oddziału dla tego laboratorium zostanie założone)
Treść dot. badań i rozwojuBadania i rozwój nad zaawansowanymi technologiami informatycznymi, takimi jak analiza wielkich zbiorów danych oraz podstawowe technologie oprogramowaniaW przypadku pytań dot. informacji zawartych w tym komunikacie prasowym należy kontaktować się z:

<dl class="definitionListB01" style="margin: 1.07em 0px 0px; padding: 0px; line-height: 1.25; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); ">Kontakt dla mediów:<dd style="margin: 0.36em 0px 0px 1.2em; padding: 0px; ">Oddział ds. komunikacji korporacyjnej
TEL: +81-3-6271-2000</dd></dl>
Najświeższe wiadomości:
  • Firma