This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Polska

Fujifilm zdobywa nagrodę Hermes Award za innowacyjność w kategorii "Najlepsza strategia innowacyjności"

- organizator nagrody - Klub Paryski oraz Europejski Instytut Kreatywnych Strategii i Innowacyjności

20.06.2017

Korporacja FUJIFILM (Prezes: Kenji Sukeno) została uhonorowana nagrodą Hermes Award za innowacyjność w kategorii "Najlepsza strategia innowacyjności". Nagroda przyznawana jest przez Klub Paryski oraz Europejski Instytut Kreatywnych Strategii i Innowacyjności.

Nagroda Hermes Award za innowacyjność została ustanowiona w 2009 roku, by wyróżniać firmy, które wprowadzają najwyższy poziom wiedzy do produktów i usług wzbogacając tym samym sferę publiczną i społeczną. Decyzja o uhonorowaniu Fujifilm tą nagrodą została podjęta po wizycie Kluby Paryskiego w Otwartym Hubie Innowacyjności Fujifilm w Tokio, jaka miała miejsce w marcu tego roku. Klub Paryski oficjalnie docenił to, w jaki sposób Fujifilm z firmy opartej głównie na filmach fotograficznych, czyli drastycznie kurczącym się rynku, rozwinęło się w zdywersyfikowaną korporację. Z uznaniem oceniono aktywne podejście firmy w stosowaniu własnych technologii z zakresu fotografii w różnych dziedzinach biznesu oraz współpracę z zewnętrznymi partnerami dla wypracowywania rozwiązań wychodzącym naprzeciw społecznym wyzwaniom przyszłości.

[Photo]Od lewej, Sylvie Borzakian, Dyrektor Generalna Klubu Paryskiego, Naoto Yanagihara, FUJIFILM Corporation Wiceprezes odpowiedzialny za Badania i Rozwój, Dyrektor Generalny, trzeci od prawej, Peter Struik, FUJIFILM Manufacturing Europe B.V. Dyrektor Zarządzający i Prezes, Ken Sugiyama, FUJIFILM France S.A.S. Prezes, Marc Giget, Prezes EICSI

Od lewej, Sylvie Borzakian, Dyrektor Generalna Klubu Paryskiego, Naoto Yanagihara, FUJIFILM Corporation Wiceprezes odpowiedzialny za Badania i Rozwój, Dyrektor Generalny, trzeci od prawej, Peter Struik, FUJIFILM Manufacturing Europe B.V. Dyrektor Zarządzający i Prezes, Ken Sugiyama, FUJIFILM France S.A.S. Prezes, Marc Giget, Prezes EICSI

Otwarty Hub Innowacyjności to forum, które pozwala partnerom biznesowym bezpośrednio zetknąć się z podstawowymi i kluczowymi technologiami, jakie leżą u podstaw doskonałych materiałów i produktów opracowanych przez Grupę Fujifilm, jak również ze świeżo powstającymi technologiami, materiałami i produktami, które są jeszcze opracowywane. Rozpoczynając od doświadczeń zdobytych w Otwartym Hubie Innowacyjności partnerzy biznesowi mogą zaangażować się we współtworzenie wraz z Fujifilm nowych rozwiązań, inicjując przypływ innowacji w przełomowych produktach, technologiach i usługach. Obecnie, Otwarty Hub Innowacyjności został zorganizowany w Japonii (Tokio), Holandii (Tilburg) oraz w Stanach Zjednoczonych (Dolina Krzemowa), by stymulować innowacyjne działania wpisujące się w unikalną charakterystykę poszczególnych regionów.

Grupa Fujifilm Group będzie nadal maksymalnie wykorzystywała swoje zróżnicowane zasoby do tworzenia produktów i usług, które faktycznie realizują potrzeby klienta, a tym samym dostarczają nowych wartości społeczeństwu.

Organizatorzy nagrody Hermes Award za innowacyjność

  • Klub Paryski

[Logo]

Klub Paryski to organizacja biznesowa skupiająca 88 czołowych firm z Francji.
Jest to jedna z kluczowych organizacji ułatwiających powstawanie sieci innowacyjnej współpracy wśród europejskich firm.

  • Europejski Instytut Kreatywnych Strategii i Innowacyjności (EICSI)

[Logo]

Utworzony w 2003 roku, Instytut EICSI działa jako think-tank nad odnowieniem Europy poprzez innowacje oraz krzewi humanistyczną kulturę innowacji w Europie i na świecie prowadząc programy szkoleniowe i konferencje ogniskujące się wokół idei humanistycznej innowacyjności

Najświeższe wiadomości:
  • Firma