This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Polska

Nowa Globalna Kampania Wizerunkowa Grupy Fujifilm: „NEVER STOP”Nowa Globalna Kampania Wizerunkowa Grupy Fujifilm: „NEVER STOP”

Niezmienne zobowiązanie do ciągłego rozwoju firmy

15.10.2018

Firma FUJIFILM Holdings Corporation (prezes: Kenji Sukeno) uruchomiła dziś swoją globalną kampanię wizerunkową ”NEVER STOP”, która ma na celu pokazać zróżnicowane obszary działalności firmy oraz jej pozytywne nastawienie do podejmowania nowych wyzwań. Kampania ruszyła w Japonii i Stanach Zjednoczonych, a w niedługim czasie trafi również do Europy, Chin i Azji Południowo-Wschodniej. Główny przekaz kampanii „NEVER STOP” ma podkreślać zdecydowane i niezmienne zaangażowanie firmy Fujifilm w działania zapewniające jej ciągły rozwój i nieustanne wysiłki na rzecz tworzenia innowacji i pogłębiania specjalistycznej wiedzy. Poprzez tę kampanię Fujifilm pokazuje, jak pomyślnie przekształciła się z firmy specjalizującej się w filmach fotograficznych w przedsiębiorstwo wnoszące nową wartość na wielu polach działalności i pomagające rozwiązać różne problemy społeczne, a jednocześnie potwierdza swoje niezmienne zaangażowanie w procesy innowacji i rozwoju.

W reakcji na trwający od 2000 roku drastyczny spadek popytu na tradycyjne filmy fotograficzne firma Fujifilm podjęła odważną decyzję, by dokonać ":drugiego otwarcia" poprzez znaczące przeorganizowanie struktury przedsiębiorstwa. Po udanej transformacji holding FUJIFILM działa aktywnie nie tylko na polu fotografii, lecz również w wielu innych obszarach, takich jak ochrona zdrowia (m.in. w zakresie przyrządów medycznych, farmacji, medycyny regeneracyjnej, kosmetyków i innych produktów), produkcja materiałów funkcjonalnych (m.in. materiałów ekspozycyjnych) czy obróbka dokumentów (m.in. szeroka oferta rozwiązań i usług związanych z urządzeniami wielofunkcyjnymi i drukarkami). Plany Fujifilm są szczególnie ambitne w branży zdrowotnej, ponieważ firma chce się zajmować ochroną zdrowia w sposób kompleksowy. Oferta ma obejmować całą branżę, począwszy od produktów związanych z profilaktyką (takich jak kosmetyki i suplementy diety), poprzez produkty diagnostyczne (zwłaszcza diagnostyka obrazowa), a skończywszy na produktach leczniczych (m.in. z zakresu farmacji i medycyny regeneracyjnej). Są to obszary, w których firma Fujifilm odważnie podejmuje nowe wyzwania.

Od 2014 r. slogan firmy Fujifilm brzmi „Wartość z innowacji”, co podkreśla jej zobowiązanie do ciągłego opracowywania nowych, innowacyjnych technologii, produktów i usług. Pozostając w duchu tego hasła, nowa globalna kampania wizerunkowa „NEVER STOP” zwraca uwagę na zaangażowanie firmy Fujifilm we wnoszenie nowej wartości poprzez zaawansowane i innowacyjne technologie oraz pomoc w rozwiązywaniu różnych problemów społecznych, a jednocześnie stanowi obietnicę dalszego tworzenia wartości poprzez innowacje. To jasny wyraz ambicji i filozofii firmy Fujifilm, która poprzez tę kampanię chce dotrzeć z tym przekazem do osób z całego świata.

Innowacyjny rozwój nowych produktów, usług i technologii przekładających się na nową wartość firmy pozwala grupie Fujifilm przyczyniać się do rozwiązywania różnych problemów społecznych, a także budować wartość swoje marki.

Film koncepcyjny kampanii „NEVER STOP”

Film koncepcyjny kampanii pokazuje, jak grupa Fujifilm pokonała problemy w swojej podstawowej działalności wynikające z rosnącej popularności produktów i usług cyfrowych, a następnie z powodzeniem stawiła czoła nowym wyzwaniom, stając się firmą technologiczną obecną w takich branżach, jak ochrona zdrowia, produkcja materiałów funkcjonalnych, obrazowanie i inne. Film przedstawia też dążenia firmy Fujifilm do dalszego tworzenia wartości z innowacji i przyczyniania się do rozwiązywania problemów społecznych dzięki unikalnym, najnowocześniejszym technologiom.

Firma Fujifilm stale poszukuje nowych, zaawansowanych zastosowań dla swojej wiedzy i technologii gromadzonych podczas wielu lat działalności w branży filmów fotograficznych, a jednocześnie odważnie wkracza w nowe obszary działalności. Fujifilm stawia na ciągły rozwój, innowacje i nieustanną ewolucję.

Najświeższe wiadomości:
  • Firma