Polska

Nowe oprogramowanie umożliwiające tethering pomiędzy komputerem a aparatami Fujifilm X-T1 i X-T1 Graphite Silver

20.11.2014

Firma Fujifilm wprowadza na rynek nowe oprogramowanie umożliwiające tethering – bezpośrednie połączenie pomiędzy komputerami PC i aparatami bezlusterkowymi Fujifilm X-T1*1 oraz Fujifilm X-T1 Graphite Silver Edition*1. Będzie ono dostępne od stycznia 2015 roku. Oprogramowanie pozwala na przesyłanie i zapis zdjęć robionych przez aparat w komputerze oraz na sterowanie niektórymi funkcjami aparatu z poziomu komputera. Do połączenia komputera z aparatem fotograficznym może być wykorzystany kabel USB2.0 *2 Użycie „Camera Mode” oraz „PC Mode” W przypadku użycia opcji „Camera Mode” użytkownik ma możliwość dokonywania zmian ustawień ekspozycji z poziomu aparatu. Wykonane zdjęcia będą przesyłane do komputera w celu ich zapisania na dysku lub umożliwienia podglądu na ekranie. Dostosowanie funkcji i parametrów działania odbywa się w aparacie fotograficznym.   W przypadku użycia opcji „PC Mode” użytkownik ma możliwość podglądu rejestrowanego przez aparat obrazu, dokonywania zmian parametrów ekspozycji oraz wyzwolenia migawki z poziomu komputera. Wykonane zdjęcie jest następnie przesyłane do komputera w celu podejrzenia go na monitorze oraz zapisania w pamięci komputera. Integralną część oprogramowania "HS-V5 for Windows® Ver.1.0" stanowi przeglądarka Hyper-Utility3 *3. Umożliwia ona podgląd wykonanych przez aparat i zapisanych na komputerze zdjęć oraz ich analizę m.in. na bazie zapisanego histogramu oraz danych EXIF. Hyper-Utility3 pozwala także na dokonywanie analizy porównawczej dwóch zdjęć przy pomocy funkcji "image assessment". *1 – Oprogramowanie aparatu musi być zaktualizowane do wersji 3.0 lub późniejszej, kompatybilnej z funkcją tetheringu. 
Odpowiednie oprogramowanie należy pobrać z Internetu.
*2 – Kabel USB2.0 typu MicroB musi być użyty do połączenia aparatu z komputerem.
*3 – Hyper-Utility3 nie współpracuje z plikami RAW wykonanymi przez aparaty Fujifilm X oraz modelami S100FS, S200EXR, S205EXR, HS10, HS20EXR, HS22EXR, HS30EXR, HS33EXR, HS35EXR, HS50EXR, F505EXR, F550EXR, F600EXR, F605EXR, F770EXR, F775EXR, F800EXR, F900EXR, SL1000 oraz FinePix S1. 
Najświeższe wiadomości:
  • Aparaty cyfrowe