This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Polska

Nowe zaawansowane aplikacje i opcje dla flagowego cyfrowego mammografu FDR Amulet Innovality firmy FUJIFILM

02.03.2015
Podczas Europejskiego Kongresu Radiologicznego ECR 2015, FUJIFILM Europe GmbH, jedna z najbardziej innowacyjnych firm na rynku sprzętu medycznego, będzie miała przyjemność zaprezentować nowe funkcjonalności cyfrowego mammografu FDR AMULET Innovality. Na stoisku firmy FUJIFILM, znajdującej się na niższym poziomie Expo B, będzie można obejrzeć mammograf cyfrowy FDR AMULET Innovality, wyposażony w:
  • nową opcję umożliwiającą wykonanie biopsji z wykorzystaniem obrazów tomosyntezy. Funkcjonalność ta pozwala na lepsze zastosowanie opcji tomosyntezy w procedurach interwencyjnych, ukazując zmiany niewidoczne w zdjęciach 2D (produkt w fazie rozwoju)
  • ulepszoną wersję oprogramowania dla konsoli operatorskiej AMULET Innovality, umożliwiającej stosowanie wyżej wymienionej biopsji tomosyntezy (produkt w fazie rozwoju)
  • nową opatentowaną przesuwną płytkę kompresyjną, optymalizującą wykorzystanie AMULET Innovality dla małych piersi. Nowa płytka została zaprojektowana w celu zmaksymalizowania łatwości pozycjonowania pacjentki oraz zapewnieniu komfortu operatorowi, jak również aby zapewnić zobrazowanie małych piersi przy pomocy małego pola obrazowania. Wszystko to zapewnia optymalizację powierzchni ekspozycji i redukcję danych
  • ulepszoną wersję opatentowanej elastycznej płytki kompresyjnej Fit Sweet Paaddle, opracowanej w celu zmniejszenia bólu pacjentki przy zachowaniu odpowiedniej kompresji piersi podczas ekspozycji)
Podczas 2015 ECR będzie również możliwość zarejestrowania się na sesje edukacyjne prowadzone pod szyldem Fujifilm Academy of Breast Imaging. Doświadczeni wykładowcy kliniczni poprowadzą uczestników przez szereg przypadków, wybranych i przedstawionych w dwóch różnych poziomach w formie warsztatów. Sesja podstawowa dostarczy najniezbędniejszych informacji o akwizycji tomosyntezy, podkreślając wpływ jaki niesie ta nowa technologia w zastosowaniu podczas oceny pierwszego stopnia oraz w mammografii klinicznej. Sesja zaawansowana dostarczy informacji i przedstawi dowody kliniczne z zastosowaniem różnych protokołów akwizycji tomosyntezy (przy wąskim i szerokim kącie, przy różnej rozdzielczości przestrzennej) w mammografii, w zależności od potrzeb badań przesiewowych oraz mammografii klinicznej. Zostaną przedstawione techniczne informacje oraz pokazane porównawcze przypadki kliniczne. Udoskonalenia i nowe opcje opisane powyżej potwierdzają zaangażowanie firmy FUJIFILM Corporation w rozwój cyfrowej mammografii zgodnie z nowymi dowodami klinicznymi oraz trendami w medycynie..

ECR2015

  • Stoisko firmy Fujifilm znajduje się Austria Center Vienna, Expo B, Booth Nr 209. 
Najświeższe wiadomości:
  • Systemy medyczne