This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Polska

Nowy Dyrektor Regionalny ds. Systemów Medycznych Fujifilm CEE

18.02.2011

Pawel Augustyn

Paweł Augustyn, lat 50, został mianowany Dyrektorem Regionalnym ds. Systemów Medycznych FUJIFILM Europe GmbH (Filia w Polsce) na Europę Środkową i Wschodnią. Firma mająca swoją siedzibę w Warszawie kontynuuje od kwietnia 2010 działalność FUJIFILM Polska Distribution Sp. z o.o. jako filia FUJIFILM Europe GmbH i odpowiada ze region Europy Środkowej i Wschodniej (CEE), zwłaszcza Polskę, Czechy i Słowację. Pan Augustyn jest następcą Andrzeja Brylaka, który objął nowe stanowisko w strategicznej dla Europy centrali firmy w Dusseldorf, Niemcy. Zmiana obowiązuje od dnia 1. lutego 2011 r. Pan Augustyn ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu ze stopniem doktora nauk medycznych. Już na wczesnym etapie swojej kariery, po habilitacji z zakresu położnictwa i ginekologii oraz ultrasonografii, przeszedł do sektora prywatnego przemysłu medycznego. Piastował wiele stanowisk o coraz szerszym zakresie obowiązków, zajmując się w kilku znanych firmach rozwojem systemów medycznych oraz – w późniejszym okresie – biofarmaceutyki. Wniesie on do firmy konkretną wiedzę i bogate doświadczenie, które są konieczne, aby sprostać wyzwaniom stawianym przez przemysł medyczny, który jest jednym ze strategicznych obszarów rozwoju firmy. “Z entuzjazmem zaczynam pracę w tak obiecującej firmie, jak Fujifilm, które z powodzeniem przeszło proces dywersyfikacji, aby stać się globalnym przedsiębiorstwem posiadającym przodujące, zastrzeżone technologie, dzięki którym dostarcza produkty najwyższej jakości, a także chlubiącym się długą historią w systemach medycznych oraz silną identyfikacją marki,” mówi Paweł Augustyn. “Mam nadzieję, że moje przygotowanie medyczne i doświadczenie w przemyśle obrazowania diagnostycznego przyczynią się do dalszego wzrostu i rozwoju tego obszaru działalności firmy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.” O Fujifilm w Europie Obecnie jednostki Fujifilm działają w ponad 50 spółkach w Europie i zatrudniają powyżej 5,000 osób zaangażowanych w badania i rozwój, produkcję, sprzedaż oraz wsparcie serwisowe. W całej Europie świadczą one usługi dla wielu branż, m.in. medycznej, chemicznej, graficznej, materiałów elektronicznych, optycznej, nośników danych, filmowej oraz technologii fotograficznych. Fujifilm Europe GmbH (Dusseldorf, Niemcy) pełni rolę strategicznej centrali dla regionu i wspiera jednostki podległe w obrębie Europy poprzez formułowanie strategii marketingowych i firmowych. O FUJIFILM Europe GmbH, Filia w Polsce FUJIFILM Europe GmbH, Filia w Polsce od kwietnia 2010 kontynuuje działalność FUJIFILM Polska Distribution Sp. z o.o. jako filia FUJIFILM Europe GmbH i odpowiada za region Europy Środkowej i Wschodniej (CEE), zwłaszcza Polskę, Czechy i Słowację. Firma steruje sprzedażą, marketingiem, logistyką, obsługą klienta i wparciem technicznym następujących obszarów działalności: Systemy Medyczne, System Graficzne, Elektronika i Fotografia (Aparaty Cyfrowe i Usługi Fotograficzne) oraz Nośniki Danych. Warszawa, 14. lutego 2011 r.

Files:

Najświeższe wiadomości:
  • Firma
  • Systemy medyczne