Polska

Szpital uniwersytecki w Pizie wykorzystuje Synapse 3D do poprawy zarządzania diagnostyką pacjentów podczas pandemii COVID19.

Opracowując nowe rozwiązanie technologiczne wspierające radiologów na pogotowiu/w izbie przyjęć, Synapse 3D dostarczył szybszą i bardziej obiektywną analizę wizualną COVID-19.

21.05.2020

Nowa infekcja koronawirusem (ciężki ostry zespół oddechowy SARS-CoV-2), która doprowadziła do rozprzestrzeniania się COVID-19 na całym świecie, zakłóciła normalną organizację pracy w szpitalach. Zwiększone obciążenie pracą i stres, wynikające z konieczności wdrożenia bezpiecznych i oddzielnych ścieżek diagnostycznych oraz potrzeby ciągłego monitorowania rozwoju choroby po jej wystąpieniu, nadal mają znaczący wpływ na medyków pracujących na pierwszej linii.

Wieloletnia współpraca pomiędzy Szpitalem Uniwersyteckim w Pizie a FUJIFILM Italia przyniosła bardzo dobre rezultaty podczas epidemii COVID-19. FUJIFILM udzieliło terminowego wsparcia w zakresie poprawy i przyspieszenia generowania raportów tomografii komputerowej płuc, które są podstawowym sposobem diagnozowania nowego koronawirusa. Było to możliwe dzięki aktualizacji przez FUJIFILM konfiguracji Synapse 3D, oprogramowania używanego przez radiologów, umożliwiającego po raz pierwszy analizę pacjentów z zapaleniem płuc, a tym samym identyfikację prawdopodobnych przypadków COVID-19.

Rozwój zaawansowanego narzędzia do wizualizacji, rozpoznania oraz podejmowania decyzji klinicznych i chirurgicznych od FUJIFILM, przyspiesza i ułatwia proces diagnostyki, przez co jest przydatny w zmniejszaniu niedogodności spowodowanych szybkim rozprzestrzenianiem się choroby.Konfiguracja Synapse 3D została zakończona szybko, a badanie zakresów gęstości i analiza wykonalności zostały przeprowadzone w ciągu kilku dni, co oznacza, że ​​ zaktualizowany zintegrowany system organizacji pracy jest dostępny do zastosowania w szpitalach od 1 kwietnia.

Szpital Uniwersytecki w Pizie określił trzy poziomy oceny zaawansowania choroby wśród pacjentów z koronawirusem, a dzięki wsparciu oprogramowania Synapse 3D lekarze mogli szybko i łatwo zidentyfikować stadium zapalenia płuc, a zatem odpowiednio hospitalizować pacjentów:

  • normalna hospitalizacja u pacjentów z łagodnym zapaleniem płuc, niewymagających wsparcia dla układu oddechowego
  • ocena przez pulmonologa lub lekarza intensywnej terapii pacjentów z umiarkowanym zapaleniem płuc w celu zaplanowania odpowiedniego wsparcia oddechowego
  • ocena intensywnej terapii u pacjentów z ciężkim zapaleniem płuc w celu przeniesienia ich na oddział intensywnej terapii.


Oprócz danych klinicznych (gorączka, kaszel, duszność i zwiększona częstość oddechów) oraz danych instrumentalnych, oprogramowanie stanowi podstawowe wsparcie dla radiologów odpowiedzialnych za przeprowadzanie analiz pacjentów, umożliwiając terminową ocenę stanu zdrowia i stanu płuc w tym samym czasie co raport, optymalizując zasoby i oszczędzając czas.

Dzięki analizie gęstości dostarczonej przez Synapse 3D, możliwy jest podział obrazów TK płuc zgodnie z różną gęstością pikseli tworzących TK. W związku z tym zdefiniowano trzy grupy na podstawie różnych zakresów gęstości, które pozwalają radiologowi ocenić procent obrazów płuc o niższej gęstości (rozedma płuc), wyższej gęstości (śródmiąższowe zapalenie płuc) a także o normalnej (prawidłowej) gęstości.


Chiara Romei, MD, PhD, Pisa University Hospital

Jak wyjaśnia dr Chiara Romei, radiolog ze Szpitala Uniwersyteckiego w Pizie:

„W takich nagłych przypadkach niezwykle ważne jest, aby radiologowie wykryli dokładne dane tak szybko, jak to możliwe. Synapse 3D umożliwił analizę ilościową, która jest znacznie szybsza i bardziej obiektywna niż analiza wizualna radiologa. W ciągu kilku minut można uzyskać dane dotyczące odsetka płuc o większej i mniejszej gęstości oraz uzyskać dokładne,  obiektywne i powtarzalne wartości, które można łatwo udostępniać.
Opracowania uzyskane przez Synapse 3D nie zastępują testów molekularnych RT-PCR wykonanych wymazem z jamy nosowo-gardłowej i nie zastępują prac analitycznych i diagnostycznych przeprowadzanych przez radiologa, ale zamiast tego wspierają raportowanie codziennych badań w celu monitorowania i badania rozwoju choroby, optymalizując w ten sposób organizację pracy.
„Od wielu lat współpracujemy ze szpitalem uniwersyteckim w Pizie i bardzo szybko odpowiedzieliśmy na ich prośbę o pomoc, tworząc narzędzie do optymalizacji przepływu pracy, odciążając personel z części czynności związanych z diagnozowaniem i monitorowaniem COVID-19. W tym szczególnym momencie udostępniliśmy naszą najnowocześniejszą technologię Synapse 3D wspierającą pracę radiologów. Jako Fujifilm chcemy pomóc, tak jak możemy, poprzez ciągłą poprawę wydajności instrumentów medycznych”
- wyjaśnia Davide Campari, dyrektor generalny Dywizji Medycznej Fujifilm Italia.


Informacje o SYNAPSE 3D firmy FUJIFILM
SYNAPSE 3D to oprogramowanie firmy FUJIFILM do zaawansowanego przetwarzania i analizy obrazów medycznych, ułatwiające lekarzom proces decyzyjny w sprawie wsparcia klinicznego. Zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić wyszkolonym specjalistom obrazowania medycznego, w tym lekarzom, radiologom i chirurgom, narzędzia pomagające im w czytaniu i interpretowaniu obrazów medycznych, sporządzaniu raportów oraz w planowaniu terapii.

SYNAPSE 3D zapewnia wartość kliniczną dzięki szybkiemu, dokładnemu, wydajnemu i niezawodnemu przetwarzaniu obrazu dla radiologii, kardiologii i chirurgicznej symulacji przedoperacyjnej.

O FUJIFILM w Polsce
W Polsce firma FUJIFILM zaopatruje klientów medycznych na terenie kraju w rozwiązania w obszarze Diagnostyki Obrazowej, w tym przewoźne i stacjonarne aparaty RTG, systemy ucyfrowienia rozwiązań analogowch i pośrednich w tym cyfrowe panele FPD, systemy informatyczne PACS i 3D a od niedawna także rozwiązania TK. Oferuje także system SYNAPSE 3D.

O FUJIFILM Europe GmbH
FUJIFILM Europe GmbH (Düsseldorf, Niemcy) jest centralą FUJIFILM na Europę i wspiera europejskie spółki grupy poprzez formułowanie strategii biznesowych i marketingowych. W ponad 50 firmach i oddziałach w całej Europie, FUJIFILM zatrudnia około 4500 osób w zakresie badań i rozwoju, produkcji, sprzedaży, marketingu, serwisu i wsparcia. W całej Europie działalność FUJIFILM obejmuje szeroki zakres sektorów przemysłowych, w tym medyczny i zdrowotny, poligrafię, elektronikę, chemię, optykę, media do archiwizacji i technologie fotograficzne. FUJIFILM może pochwalić się ponad 80-letnim doświadczeniem w obrazowaniu medycznym. W ostatniej dekadzie koncentrowała się na rozwoju rozwiązań medycznych i opiece zdrowotnej. Obecnie FUJIFILM jest w stanie zaspokoić potrzeby całego sektora opieki zdrowotnej, od profilaktyki po diagnostykę i rozwiązania terapeutyczne. Dzisiaj badania i rozwój w dziedzinie medycyny, biofarmaceutyków i regeneracji medycznej są częścią unikalnej oferty FUJIFILM.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową www.fujifilm.eu

O szpitalu uniwersyteckim w Pizie (AOUO)
Szpital Uniwersytecki w Pizie (AOUP) jest jedną z czterech struktur szpitalno-uniwersyteckich w Toskanii i jest podzielony na dwa szpitale (Santa Chiara i Cisanello), uzupełniające się i koordynowane w celu zagwarantowania zarówno ogólnych i podstawowych usług szpitalnych, jak i specjalistycznych. Aby odpowiedzieć na trwający stan wyjątkowy, medycy o różnych specjalizacjach (specjaliści chorób zakaźnych, pulmonolodzy, resuscytatorzy, lekarze pierwszej pomocy i ratownicy medyczni) opracowali protokół leczenia pacjentów z COVID-19. W ten sposób utworzono całe obszary szpitala poświęcone wyłącznie COVID, dzieląc strukturę szpitala na obszary COVID i inne niż COVID oraz organizując dedykowane grupy zadaniowe. 

Links:

  • Click here and download your Take Away complimentary copy and learn how Pisa University Hospital used Synapse 3D to improve diagnostic management of patient during COVID-19 pandemic synapse.fujifilm.eu/fujifilm-takeaway/
Najświeższe wiadomości:
  • Business Products
  • Healthcare
  • Systemy medyczne
  • Novel Coronavirus (COVID-19)