Polska

Fujifilm na liście globalnych liderów technologicznych wg Thomson Reuters

Korporacja FUJIFILM (Prezes: Kenji Sukeno) została umieszczona na liście Thomson Reuters Top 100 Global Technology Leaders (100 Globalnych Liderów Technologii wg Thomson Reuters), która stanowi zestawienie najbardziej sprawnych organizacyjnie i finansowo organizacji na świecie.

25.01.2018

Jest to pierwsze holistyczne zestawienie opracowane przez Thomson Reuters, które wyróżnia 100 czołowych firm na świecie. Metodologia wyboru zastosowana przy tworzeniu zestawienia opiera się na ośmiu filarach: finanse, zarządzanie i zaufanie inwestorów, zarządzanie ryzykiem i odporność na niekorzystne czynniki, zgodność działalności z systemem prawnym, innowacyjność, zasoby ludzkie i społeczna odpowiedzialność, wpływ na środowisko oraz reputacja.

Zgodnie z korporacyjnym hasłem "Wartość z Innowacji" (“Value from Innovation”) Grupa Fujifilm postrzega rozwiązywanie różnych kwestii społecznych jako szansę na rozwój biznesu i tworzy nowe wartości aktywnie poszukując skutecznych rozwiązań. Wprowadzając nowy plan korporacyjnej społecznej odpowiedzialności (CSR) “Zrównoważona wartość - Plan 2030” oraz średnioterminowy plan zarządzania “VISION 2019”, Fujifilm dąży do wzbogacania wartości korporacji oraz stara się wnosić swój wkład w społecznie odpowiedzialny rozwój cywilizacji.

Najświeższe wiadomości:
  • Aparaty cyfrowe