This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Polska

Warsztaty Skriningowe dr. Laszlo Tabara

13.09.2016

W dniach 6 - 9 września w Budapeszcie odbyły się, prowadzone przez dr. László Tabára, wykłady połączone z warsztatami poświęcone zagadnieniu mammografii. Nazwisko Tabár kojarzone jest na całym świecie z kompleksową analizą mammograficzną na najwyższym poziomie.

Miło Nam ogłosić, iż firma Fujifilm już po raz kolejny czynnie uczestniczyła w tymże wydarzeniu, udostępniając stacje diagnostyczne wraz z oprogramowaniem SYNAPSE, na których uczestnicy szkolili swoje umiejętności detekcji patologicznych zmian w piersiach.

Rodzina produktów SYNAPSE to nie tylko wielomodalnościowy system PACS umożliwiający zarządzanie dowolną ilością danych obrazowych ze wszystkich modalności, ale też zaawansowana przeglądarka oparta w 100% na silniku WWW integrująca pełne spektrum danych o pacjencie -włączając w to obrazy, raporty, stan pacjenta i informacje szpitalne. Oprogramowanie to zapewnia również integrację ze szpitalnymi systemami użytkowymi, włączając w to systemy dyktowania, systemy RIS i systemy rekonstrukcji 3D. Jest to oprogramowanie uniwersalne, przeznaczone do zastosowania w całej instytucji, zarówno dla potrzeb radiologów, jak również klinicystów, lekarzy kierujących do specjalistów, technologów i administratorów - korzystających z tej samej aplikacji i tego samego interfejsu na wszystkich stacjach dostępowych - dzięki infrastrukturze sieciowej i wbudowanemu komponentowi teleradiologii - także w dowolnym miejscu w tym na zdalnych terminalach w domu lekarza a nawet na telefonach komórkowych i tabletach - co umożliwia Synapse Mobility. Więcej o oprogramowaniu SYNAPSE.

Wykłady i warsztaty adresowane były do radiologów z całego świata. Ten międzynarodowy kurs zapewniał przekazanie obszernej wiedzy na temat diagnostyki obrazowania piersi, rozróżniania zmian patologicznych w piersiach na 250 przypadkach zebranych przez dr. Tabára podczas skriningu mammograficznego, a także wprowadzenie do najnowszych technologii w diagnostyce.  

Celem kursu było udoskonalenie umiejętności radiologów w zakresie interpretacji zdjęć mammograficznych, nauczenia ich widzenia szczegółów, które poprowadzą do właściwej diagnozy, a także opisania rzeczywistej skali choroby dla lekarzy chirurgów, onkologów i patologów, na dalszych etapach diagnostyki i leczenia.

Dr Laszlo Tabar był bardzo wdzięczny za wsparcie firmy FUJIFILM na warsztatach. Twierdzi, że sprzęt, którego używał do szkolenia swoich kolegów radiologów, umożliwia szerokie spektrum funkcjonalności, a korzystanie z niego jest niezwykle proste.

Najświeższe wiadomości:
  • Systemy medyczne