Polska

Regulamin Serwisu Aparatów Cyfrowych

FUJIFILM Poland Sp. z o.o., Serwis Aparatów Cyfrowych
Al. Jerozolimskie 178, III p
02-486 Warszawa
tel (+48 22) 517 66 63
tel (+48 22) 517 66 64 
fax (+48 22) 517 66 02 
e-mail serwis_ffpl(at)fujifilm(dot)com

Rejestracja naprawy może zostać zgłoszona tylko i wyłącznie poprzez formularz rezerwacji naprawy.

Serwis czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:30 - 16:30

 §1

1.    Warunki oraz okres obowiązywania gwarancji na produkty Fujifilm dostępny jest na stronie producenta.

2.    W celu zgłoszenia naprawy gwarancyjnej  prosimy o skorzystanie z formularza serwisowego dostępnego pod adresem http://serwis.fujifilm.pl i postępowanie zgodnie ze wskazówkami przekazywanymi podczas rejestracji.

3.    Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jako naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie sprzętu z dowodem zakupu, krótkim opisem usterki i danymi teleadresowymi.

4.    Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt do  serwisu w oryginalnym, kompletnym opakowaniu fabrycznym. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia w czasie transportu do i z autoryzowanego serwisu ponosi Reklamujący.

5.    Prosimy o nieprzesyłanie dodatkowego wyposażenia: instrukcji, oprogramowania na CD, kabli USB, AV, zasilających, ładowarek, akumulatorów czy kart pamięci, chyba że rodzaj usterki sprzętu ma związek z którymś z powyższych akcesoriów.

6.   Prosimy nie pozostawiać wkładów światłoczułych w aparatach typu instax ponieważ zostaną prześwietlone w trakcie diagnozy, a nie podlegają zwrotowi ani wymianie na nowy.

7.    Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np.: sprawdzenie działania, konserwacja, wymiana baterii, itp.

8.    W razie braku zasadności reklamacji (sprzęt sprawny) Gwarant pokrywa wynikłe z tego powodu koszty transportu oraz ekspertyzy technicznej z zastrzeżeniem ust. 8 oraz poucza Reklamującego o czynnościach koniecznych do zgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu.

9.    Sposób i warunki dostarczenia aparatu do serwisu podane są na stronie Serwisu Aparatów Cyfrowych.

10.   Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

11.    Serwis Fujifilm zastrzega sobie możliwość odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej w sytuacji stwierdzenia: napraw, próby ingerencji lub uszkodzeń wewnątrz sprzętu dokonanych przez klienta lub nieautoryzowane serwisy.

 

 §2

Naprawy pogwarancyjne

1.    W celu zgłoszenia naprawy pogwarancyjnej  prosimy o skorzystanie z formularza serwisowego dostępnego pod adresem http://serwis.fujifilm.pl i postępowanie zgodnie ze wskazówkami przekazywanymi podczas rejestracji.

2.    Warunki dostarczenia aparatu do serwisu podane są na poniższej stronie Warunki dostarczania aparatów.

3.    Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt do serwisu w oryginalnym, kompletnym opakowaniu fabrycznym. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia w czasie transportu do i z serwisu ponosi Reklamujący.

4.    Po otrzymaniu sprzętu sporządzany jest kosztorys naprawy, który  zostanie przedstawiony Reklamującemu w formie telefonicznej, e-maila do jego akceptacji.

5.    Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od momentu powiadomienia Klienta o kosztorysie naprawy nie zostanie przesłana decyzja o akceptacji lub rezygnacji naprawy, to Serwis Aparatów Cyfrowych Fujifilm oświadcza, że przekaże go do utylizacji.

6.   Prosimy nie pozostawiać wkładów światłoczułych w aparatach typu instax ponieważ zostaną prześwietlone w trakcie diagnozy, a nie podlegają zwrotowi ani wymianie na nowy.

7.    W przypadku stwierdzenia większego stopnia uszkodzenia sprzętu niż podczas przedstawionego kosztorysu, Serwis Aparatów Cyfrowych Fujifilm przedstawi Reklamującemu do akceptacji nowy kosztorys naprawy.

8.    W przypadku rezygnacji z naprawy po sporządzeniu kosztorysu Serwis Aparatów Cyfrowych Fujifilm pobiera opłatę w wysokości:
- 70 zł brutto w przypadku aparatu klasy kompakt (A, E, F, HS, J, S, T, XP, Z, instax).
- 120 zł brutto w przypadku aparatów klasy X, Real 3D, obiektywów klasy XC, XF i lamp błyskowych. 

9.    Naprawiony aparat jest wysyłany do klienta na koszt serwisu. Rodzaj płatności – za pobraniem przez kuriera.

10.     Serwis udziela 6 miesięcznej gwarancji na wykonaną naprawę, z wyjątkiem takich usług jak: czyszczenie zabrudzeń wizjera, matrycy, elementów obiektywu oraz napraw aparatów, obiektywów oraz lamp błyskowych po zalaniu lub zapiaszczeniu.

11.  Serwis Aparatów Cyfrowych Fujifilm nie zwraca uszkodzonych części zamiennych, chyba, że klient zaznaczył to podczas rejestracji naprawy aparatu.

12.  Serwis Fujifilm zastrzega sobie możliwość odmowy sporządzenia kosztorysu w przypadku napraw pogwarancyjnych w sytuacji stwierdzenia: napraw, próby ingerencji lub uszkodzeń wewnątrz sprzętu dokonanych przez klienta lub nieautoryzowane serwisy. W takiej sytuacji zgłoszenia pogwarancyjne nie zostaną obciążone kosztami ekspertyzy technicznej ani wysyłki.

§3

Inne postanowienia

Jeżeli produkt będzie wysłany na adres Fujifilm bez adresu zwrotnego i danych kontaktowych, Fujifilm zastrzega sobie prawo do utylizacji produktu po sześciu miesiącach od jego otrzymania.