Polska

Regulamin Serwisu Aparatów Cyfrowych

FUJIFILM Europe GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, Serwis Aparatów Cyfrowych
Al. Jerozolimskie 178, III p
02-486 Warszawa
tel (+48 22) 517 66 63
tel (+48 22) 517 66 64 
fax (+48 22) 517 66 02 
e-mail serwis_feg-pl(at)fujifilm(dot)com

Rejestracja naprawy może zostać zgłoszona tylko i wyłącznie poprzez formularz rezerwacji naprawy.

Serwis czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:30 - 16:30

 §1

1.    Warunki oraz okres obowiązywania gwarancji na produkty Fujifilm dostępny jest na stronie producenta http://warranty.fujifilm-digital.com/register/pl/pl.

2.    W celu zgłoszenia naprawy gwarancyjnej  prosimy o skorzystanie z formularza serwisowego dostępnego pod adresem http://serwis.fujifilm.pl i postępowanie zgodnie ze wskazówkami przekazywanymi podczas rejestracji.

3.    Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jako naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie sprzętu z dowodem zakupu, krótkim opisem usterki i danymi teleadresowymi.

4.    Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt do  serwisu w oryginalnym, kompletnym opakowaniu fabrycznym. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia w czasie transportu do i z autoryzowanego serwisu ponosi Reklamujący.

5.    Prosimy o nieprzesyłanie dodatkowego wyposażenia: instrukcji, oprogramowania na CD, kabli USB, AV, zasilających, ładowarek, akumulatorów czy kart pamięci, chyba że rodzaj usterki sprzętu ma związek z którymś z powyższych akcesoriów.

6.   Prosimy nie pozostawiać wkładów światłoczułych w aparatach typu instax ponieważ zostaną prześwietlone w trakcie diagnozy, a nie podlegają zwrotowi ani wymianie na nowy.

7.    Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np.: sprawdzenie działania, konserwacja, wymiana baterii, itp.

8.    W razie braku zasadności reklamacji (sprzęt sprawny) Gwarant pokrywa wynikłe z tego powodu koszty transportu oraz ekspertyzy technicznej z zastrzeżeniem ust. 8 oraz poucza Reklamującego o czynnościach koniecznych do zgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu.

9.    Sposób j warunki dostarczenia aparatu do serwisu podane są na stronie Serwisu Aparatów Cyfrowych http://www.fujifilm.eu/pl/wsparcie/aparaty-cyfrowe/warunki-dostarczenia-aparatow-fotograficznych-do-serwisu-aparatow-cyfrowych/#c166081

10.   Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

11.    Serwis Fujifilm zastrzega sobie możliwość odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej w sytuacji stwierdzenia: napraw, próby ingerencji lub uszkodzeń wewnątrz sprzętu dokonanych przez klienta lub nieautoryzowane serwisy.

 

 §2

Naprawy pogwarancyjne

1.    W celu zgłoszenia naprawy pogwarancyjnej  prosimy o skorzystanie z formularza serwisowego dostępnego pod adresem http://serwis.fujifilm.pl i postępowanie zgodnie ze wskazówkami przekazywanymi podczas rejestracji.

2.    Warunki dostarczenia aparatu do serwisu podane są na poniższej stronie Warunki dostarczania aparatów http://www.fujifilm.eu/pl/wsparcie/aparaty-cyfrowe/warunki-dostarczenia-aparatow-fotograficznych-do-serwisu-aparatow-cyfrowych/#c166081

3.    Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt do serwisu w oryginalnym, kompletnym opakowaniu fabrycznym. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia w czasie transportu do i z serwisu ponosi Reklamujący.

4.    Po otrzymaniu sprzętu sporządzany jest kosztorys naprawy , który  zostanie przedstawiony Reklamującemu w formie telefonicznej, e-maila do jego akceptacji.

5.    Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od momentu powiadomienia Klienta o kosztorysie naprawy nie zostanie przesłana decyzja o akceptacji lub rezygnacji naprawy , to Serwis Aparatów Cyfrowych Fujifilm oświadcza, że przekaże go do utylizacji.

6.   Prosimy nie pozostawiać wkładów światłoczułych w aparatach typu instax ponieważ zostaną prześwietlone w trakcie diagnozy, a nie podlegają zwrotowi ani wymianie na nowy.

7.    W przypadku stwierdzenia większego stopnia uszkodzenia sprzętu niż podczas przedstawionego kosztorysu, Serwis Aparatów Cyfrowych Fujifilm przedstawi Reklamującemu do akceptacji nowy kosztorys naprawy.

8.    W przypadku rezygnacji z naprawy po sporządzeniu kosztorysu Serwis Aparatów Cyfrowych Fujifilm pobiera opłatę w wysokości:
- 70 zł brutto w przypadku aparatu klasy kompakt (A, E, F, HS, J, S, T, XP, Z, instax).
- 120 zł brutto w przypadku aparatów klasy X, Real 3D, obiektywów klasy XC, XF i lamp błyskowych. 

9.    Naprawiony aparat jest wysyłany do klienta na koszt serwisu. Rodzaj płatności – za pobraniem przez kuriera.

10.     Serwis udziela 6 miesięcznej gwarancji na wykonaną naprawę, z wyjątkiem takich usług jak: czyszczenie zabrudzeń wizjera, matrycy, elementów obiektywu oraz napraw aparatów, obiektywów oraz lamp błyskowych po zalaniu lub zapiaszczeniu.

11.  Serwis Aparatów Cyfrowych Fujifilm nie zwraca uszkodzonych części zamiennych, chyba , że klient zaznaczył to podczas rejestracji naprawy aparatu.

12.  Serwis Fujifilm zastrzega sobie możliwość odmowy sporządzenia kosztorysu w przypadku napraw pogwarancyjnych w sytuacji stwierdzenia: napraw, próby ingerencji lub uszkodzeń wewnątrz sprzętu dokonanych przez klienta lub nieautoryzowane serwisy. W takiej sytuacji zgłoszenia pogwarancyjne nie zostaną obciążone kosztami ekspertyzy technicznej ani wysyłki.

§3

Inne postanowienia

Jeżeli produkt będzie wysłany na adres Fujifilm bez adresu zwrotnego i danych kontaktowych, Fujifilm zastrzega sobie prawo do utylizacji produktu po sześciu miesiącach od jego otrzymania.