Polska

Warunki Gwarancji

Warunki gwarancji dotyczące towarów konsumpcyjnych

Warunki Gwarancji dla produktów zakupionych po 01-04-2015

II
Warunki Gwarancji dla produktów zakupionych przed 31-03-2015

I Warunki Gwarancji dla produktów zakupionych po 01-04-2015

Co to jest gwarancja?

Dziękujemy za zakup tego produktu Fujifilm. Produkt wytworzono według ścisłych norm i stosując rygorystyczną kontrolę jakości na każdym etapie procesu produkcji. Kupując produkt Fujifilm, uzyskują Państwo gwarancję, że przez pewien okres od jego zakupu każda wada produkcyjna będzie naprawiona nieodpłatnie. Nasze produkty charakteryzują się najwyższą niezawodnością, ale jak w każdym złożonym produkcie, po pewnym czasie może wystąpić uszkodzenie.

Ile wynosi okres gwarancji?

Okres gwarancji na produkty zakupione w Polsce wynosi 12 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu podanym na dowodzie zakupu.

Co jest potrzebne, aby dokonać nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej?

Należy przedstawić dowód zakupu otrzymany w sklepie lub na witrynie sklepu internetowego. Bardzo istotne, aby zachować dowód zakupu, ponieważ bez niego gwarancja jest nieważna.

Jak postąpić, gdy skończy się okres gwarancji?

Jeżeli okres gwarancji się skończy, naprawa będzie odpłatna. Należy skontaktować się z miejscowym centrum serwisowym, które wyceni naprawę. Wtedy można zdecydować o ewentualnym jej zleceniu.

Czego nie obejmuje gwarancja?

Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, zadrapań, otarć, drobnych uszkodzeń mechanicznych i wymiany oklein. Gwarancja w szczególności nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku:

 • niewłaściwego użytkowania (aparat należy zabezpieczyć, gdy jest w torebce lub pudełku)
 • upuszczenia lub uderzenia produktu
 • dokonania naprawy, modyfikacji bądź czyszczenia przez kogokolwiek innego niż Fujifilm lub autoryzowane centrum naprawcze Fujifilm.
 • pozostawienia w urządzeniu łądujących się lub wyczerpanych baterii
 • niewłaściwego przechowywania (w ekstremalnej temperaturze lub dużej wilgotności)
 • przedostania się do aparatu wody, piasku, kurzu, itd

Jak zlecić nieodpłatną naprawę gwarancyjną?

Można zawieźć lub wysłać produkt do sklepu lub sklepu internetowego, w którym był zakupiony lub bezpośrednio do autoryzowanego centrum serwisowego Fujifilm. Należy pokryć koszt dostarczenia produktu do sklepu, sklepu internetowego lub centrum serwisowego Fujifilm. Sklep lub Fujifilm pokryje koszt odesłania naprawionego produktu.

Co zrobić, gdy aparat zakupiony był poza miejscem zamieszkania?

Najprawdopodobniej Centrum Serwisowe w Państwa kraju zamieszkania naprawi aparat nieodpłatnie, ale należy się z nim skontaktować i uzyskać potwierdzenie. Oczywiście dowód zakupu będzie wydany przez sklep lub sklep internetowy poza Państwa krajem zamieszkania.

Jakie są konsekwencje zgubienia dowodu zakupu?

W przypadku zgubienia dowodu zakupu, nie można udowodnić, że produkt jest nadal na gwarancji i niestety ewentualna naprawa będzie odpłatna.

Jaka jest procedura nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej?

Należy wraz z kopią dowodu zakupu zwrócić produkt do sklepu lub sklepu internetowego w którym został zakupiony lub bezpośrednio do Fujifilm lub autoryzowanego centrum serwisowego Fujifilm. Należy upewnić się, że:

 • produkt jest właściwie zapakowany i chroniony przed dodatkowymi uszkodzeniami. Opowiadają Państwo za bezpieczne dostarczenie produktu.
 • razem z produktem musimy otrzymać Państwa nazwisko, adres, numer telefonu i adres email (jeżeli macie Państwo taki adres) – w przeciwnym wypadku nie będziemy mogli odesłać produktu!

Proszę wysłać produkt do nas. Proszę nie odsyłać żadnych akcesoriów, takich jak karty pamięci, baterie, płyty kompaktowe (CD) z oprogramowaniem lub instrukcji obsługi.

W terminie do 14 dni roboczych zostanie wykonana naprawa lub Reklamujący zostanie powiadomiony o powodach odrzucenia reklamacji. Termin liczony jest od dnia dostarczenia wadliwej rzeczy do gwaranta lub upoważnionego przez niego serwisu.

 

Inne warunki

 1. Odpowiedzialność firmy Fujifilm ogranicza się wyłącznie do dokonania naprawy lub wymiany samego produktu. Fujifilm nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty pośrednie lub następcze lub jakiegokolwiek inne szkody poniesione w wyniku wady produktu.
 2. Fujifilm nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę danych lub zdjęć ze względu na niewłaściwe funkcjonowanie produktu.
 3. Fujifilm zastrzega sobie prawo odmowy naprawy produktu na gwarancji jeżeli jego numer seryjny został usunięty, zmieniony lub jest nieczytelny.
 4. Fujifilm zwykle stosuje nowe części zamienne, ale zastrzega sobie prawo do wykorzystania części regenerowanych lub naprawionych.
 5. Wszelkie części wymienione w aparacie podczas naprawy przechodzą na własność firmy Fujifilm.
 6. Niniejsza gwarancja uzupełnia i nie wpływa na ustawowe prawa konsumenta.
 7. Fujifilm zastrzega sobie prawo do wymiany całego produktu, jako alternatywy dla wykonywania jego naprawy.
 8. Jeżeli produkt będzie wysłany na adres Fujifilm bez adresu zwrotnego i danych kontaktowych, Fujifilm zastrzega sobie prawo do utylizacji produktu po sześciu miesiącach od jego otrzymania.
 9. Jeżeli produkt wysłany do Fujifilm nie jest odpowiednio zabezpieczony i ulegnie uszkodzeniu podczas transportu, Fujifilm zastrzega sobie prawo obciążenia właściciela produktu dodatkowymi kosztami naprawy.

 

II Warunki Gwarancji dla produktów zakupionych przed 31-03-2015

Co to jest gwarancja?

Dziękujemy za zakup tego produktu Fujifilm. Produkt wytworzono według ścisłych norm i stosując rygorystyczną kontrolę jakości na każdym etapie procesu produkcji. Kupując produkt Fujifilm, uzyskują Państwo gwarancję, że przez pewien okres od jego zakupu każda wada produkcyjna będzie naprawiona nieodpłatnie. Nasze produkty charakteryzują się najwyższą niezawodnością, ale jak w każdym złożonym produkcie, po pewnym czasie może wystąpić uszkodzenie.

Ile wynosi okres gwarancji?

Okres gwarancji na produkty zakupione w Polsce wynosi 12 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu podanym na dowodzie zakupu.

Co jest potrzebne, aby dokonać nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej?

Należy przedstawić dowód zakupu otrzymany w sklepie lub na witrynie sklepu internetowego. Bardzo istotne, aby zachować dowód zakupu, ponieważ bez niego gwarancja jest nieważna.

Jak postąpić, gdy skończy się okres gwarancji?

Jeżeli okres gwarancji się skończy, naprawa będzie odpłatna. Należy skontaktować się z miejscowym centrum serwisowym, które wyceni naprawę. Wtedy można zdecydować o ewentualnym jej zleceniu.

Czego nie obejmuje gwarancja?

Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, zadrapań, otarć lub drobnych uszkodzeń mechanicznych. Gwarancja w szczególności nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku:

 • niewłaściwego użytkowania (aparat należy zabezpieczyć, gdy jest w torebce lub pudełku)
 • upuszczenia lub uderzenia produktu
 • dokonania naprawy, modyfikacji bądź czyszczenia przez kogokolwiek innego niż Fujifilm lub autoryzowane centrum naprawcze Fujifilm.
 • pozostawienia w urządzeniu lasujących się lub wyczerpanych baterii
 • niewłaściwego przechowywania (w ekstremalnej temperaturze lub dużej wilgotności)
 • przedostania się do aparatu wody, piasku, kurzu, itd

Jak zlecić nieodpłatną naprawę gwarancyjną?

Można zawieźć lub wysłać produkt do sklepu lub sklepu internetowego, w którym był zakupiony lub bezpośrednio do autoryzowanego centrum serwisowego Fujifilm. Należy pokryć koszt dostarczenia produktu do sklepu, sklepu internetowego lub centrum serwisowego Fujifilm. Sklep lub Fujifilm pokryje koszt odesłania naprawionego produktu.

Co zrobić, gdy aparat zakupiony był poza miejscem zamieszkania?

Najprawdopodobniej Centrum Serwisowe w Państwa kraju zamieszkania naprawi aparat nieodpłatnie, ale należy się z nim skontaktować i uzyskać potwierdzenie. Oczywiście dowód zakupu będzie wydany przez sklep lub sklep internetowy poza Państwa krajem zamieszkania.

Jakie są konsekwencje zgubienia dowodu zakupu?

W przypadku zgubienia dowodu zakupu, nie można udowodnić, że produkt jest nadal na gwarancji i niestety ewentualna naprawa będzie odpłatna.

Jaka jest procedura nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej?

Należy wraz z kopią dowodu zakupu zwrócić produkt do sklepu lub sklepu internetowego w którym został zakupiony lub bezpośrednio do Fujifilm lub autoryzowanego centrum serwisowego Fujifilm. Należy upewnić się, że:

 • produkt jest właściwie zapakowany i chroniony przed dodatkowymi uszkodzeniami. Opowiadają Państwo za bezpieczne dostarczenie produktu.
 • razem z produktem musimy otrzymać Państwa nazwisko, adres, numer telefonu i adres email (jeżeli macie Państwo taki adres) – w przeciwnym wypadku nie będziemy mogli odesłać produktu!

Proszę wysłać produkt do nas. Proszę nie odsyłać żadnych akcesoriów, takich jak karty pamięci, baterie, płyty kompaktowe (CD) z oprogramowaniem lub instrukcji obsługi.

Inne warunki

 1. Odpowiedzialność firmy Fujifilm ogranicza się wyłącznie do dokonania naprawy lub wymiany samego produktu. Fujifilm nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty pośrednie lub następcze lub jakiegokolwiek inne szkody poniesione w wyniku wady produktu.
 2. Fujifilm nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę danych lub zdjęć ze względu na niewłaściwe funkcjonowanie produktu.
 3. Fujifilm zastrzega sobie prawo odmowy naprawy produktu na gwarancji jeżeli jego numer seryjny został usunięty, zmieniony lub jest nieczytelny.
 4. Fujifilm zwykle stosuje nowe części zamienne, ale zastrzega sobie prawo do wykorzystania części regenerowanych lub naprawionych.
 5. Wszelkie części wymienione w aparacie podczas naprawy przechodzą na własność firmy Fujifilm.
 6. Niniejsza gwarancja uzupełnia i nie wpływa na ustawowe prawa konsumenta.
 7. Fujifilm zastrzega sobie prawo do wymiany całego produktu, jako alternatywy dla wykonywania jego naprawy.
 8. Jeżeli produkt będzie wysłany na adres Fujifilm bez adresu zwrotnego i danych kontaktowych, Fujifilm zastrzega sobie prawo do utylizacji produktu po sześciu miesiącach od jego otrzymania.
 9. Jeżeli produkt wysłany do Fujifilm nie jest odpowiednio zabezpieczony i ulegnie uszkodzeniu podczas transportu, Fujifilm zastrzega sobie prawo obciążenia właściciela produktu dodatkowymi kosztami naprawy.

   

  Mehr erfahren