România

Susţinere

La Fujifilm lucrăm pentru a reduce amprenta de carbon şi apa, pentru a utiliza mai eficient resursele naturale şi materiale de ambalare, respectiv pentru a minimiza producerea de deşeuri şi riscul pentru mediul înconjurător.