Srbija

Naš pristup CSR-u

Fujifilm Holdings podržava Fujifilm korporativnu filozofiju i objašnjava Fujifilm Grupe pristup CSR-u kao sredstvo za ostvarivanje društvene odgovornosti preduzeća koja su od fundamentalnog značaja za ovu filozofiju.

Fujifilm grupe pristup CSR-u

Fujifilm Grupe pristup CSR-u je da doprinese održivom razvoju društva stavljanjem u praksu Fujifilm Grupe korporativnu filozofiju, a realizuje svoju viziju kroz iskreno i fer poslovanje.

Mi ćemo:

  1. ispuniti naše ekonomske i pravne odgovornosti, i odgovoriti na zahteve društva koji doprinose kao korporativni građanin, razvoju kulture i tehnologije u društvu i očuvanju životne sredine.
  2. stalno preispitivati da li naše CSR aktivnosti adekvatno reaguju na zahteve i očekivanja društva i da li se te aktivnosti sprovode pravilno kroz dijalog sa zainteresovanim stranama uključujući klijente, akcionare, investitore, zaposlene, lokalne zajednice, kao i poslovne partnere.
  3. povećati korporativnu transparentnost aktivnim obelodanjivanjem informacija da ispunimo našu odgovornost za naše poslovne aktivnosti.