Sverige

En glimt av framtiden i Verona

22.11.2017


Ospedale Sacro Cuore Don Calabria i Verona är referensanläggning för Fujifilm Europas mammografiutrustning.


Till Ospedale Sacro Cuore Don Calabria strax utanför italienska Verona kommer patienter från hela regionen. Vi gjorde ett studiebesök på sjukhusets framåtsträvande mammografiavdelning som just nu utvärderar Fujifilms CESM (Contrast Enhanced Subtraction Mammography).


Ospedale Sacro Cuore Don Calabria är ett privat katolskt drivet sjukhus. De allra flesta patienterna kommer via vanliga sjukförsäkringssystemet, och sjukhuset bedriver, bland mycket annat, klinisk mammografi. På mammografiavdelningen, där man sedan länge använt tomosyntes som ett diagnostikhjälpmedel, undersöks cirka 60 kvinnor om dagen. Fujifilm Nordic besökte sjukhuset tillsammans med en grupp nordiska gäster för att få deras syn på Fujifilms senaste lösningar.

De nordiska besökarna fick under två dagar chansen att samtala med italienska kollegor med lång erfarenhet av tomosyntes och se på nära håll hur radiografer och radiologer på Ospedale Sacro Cuore Don Calabria jobbar nära varandra med patienterna. Patrik Eriksson,Product Manager på Fujifilm Nordic, är nöjd med resan och den feedback man fått från besökarna.

– Fujifilms utvecklingstakt inom mammografi är mycket snabb och återkoppling från våra kunder på nya applikationer och diagnostiska metoder är ett måste för oss. Förutom våra nya applikationer fick vi mycket god återkoppling på hur vi kan anpassa vårt bildutseende till våra kunders önskemål – en återkoppling var att ”ska man hela tiden anstränga sig för att granska bilderna så blir man trött vid bildgranskningen och risken för misstag ökar. Med bilder anpassade efter våra önskemål blir vårt arbete mindre ansträngande” – något som vi givetvis blir stolta för, säger Patrik Eriksson.

Ospedale Sacro Cuore Don Calabria är referensanläggning för Fujifilm Europa och mammografiavdelningen använder två FDR Amulet Innovality samt PACS från Fujifilm. Man använder standardmässig tomosyntes och tomosyntesguidad biopsi. och man har under hösten  utvärderat Fujifilms CESM (Contrast Enhanced Subtraction Mammography).
– Responsen på CESM är precis vad vi hoppats på. Förutom de nya diagnostiska möjligheter som CESM erbjuder är tillgängligheten på mammografiavdelningen en av de främsta anledningarna till att vi verkligen tror att undersökningsmetoden är här för att stanna. Det är också imponerande att se hur snabbt en undersökning med CESM faktiskt görs. Med besöket i Verona fick vi ana en glimt av framtiden, avslutar Patrik.

Senaste nytt:
  • Medical Systems