This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Sverige

Fujifilm ökade fokus på service

25.06.2012
Hitoshi Koike

Hitoshi Koike

Hitoshi Koike har arbetat hos Fujifilm sedan 1986, han började sin karriär som konstruktionsingenjör för videoutrustning. Med ett antal olika positioner, bl a ett par år i New York, bakom sig har han avancerat till chef för Serviceavdelningen för medicinska system hos Fujifilm Europa. Namnet Hitoshi fick han eftersom det betyder ”samma” eller ”lika” på japanska. Både han och hans far är födda den 2 januari. Idag bor Hitoshi i Düsseldorf, Tyskland. Han älskar att spela golf och påstår sig ha en sving som Annika Sörenstam, även om hans favoritspelare är svenska LPGA spelaren Helen Alfredsson som han följde under sin tid i New York. Som många andra japaner gillar Hitoshi att sjunga karaoke. Han påstår sig vara en mycket bra karaokesångare, ”i alla fall ur eget perspektiv”. En annan talang är japansk matlagning, rätter som Tempura, Shabu-shabu och Sushi är Hitoshi’s specialiteter. I denna intervju koncentrerar vi oss på service som är Fujifilms uttalade fokusområde. På den första frågan ”Vad är service för dig?” svarar Hitoshi kort men bestämt, ”kundnöjdhet”. På ECR i början av mars märktes Fujifilms fokus på service i Europa, därför undrar vi vad Hitoshi ansåg om detta - varför är service så viktigt? Han berättar att Fujifilm sedan tidigare har en uttalad fokus på medicinskutrustning, inte bara bilddiagnostik, utan även medicinsk behandling och läkemedel. För att lyckas inom detta affärsområde är det viktigt att förstå kundens behov och önskemål. ”Service är idag ett viktigt hjälpmedel för oss att skapa dialog med våra kunder. Det är väldigt viktigt för oss att förstå våra kunders behov så att vi kan leverera den service och de produkter som efterfrågas.” Målet är att fortsatt kunna erbjuda utomordentlig bildprocessning och kvalitet inom både CR och DR. Fujifilm vill ha fortsatt nöjda kunder och då krävs en tilltro till att vi finns där och kan ge dem kompetent och snabb hjälp om några problem skulle uppstå Vad blir den största utmaningen mellan CR och DR ur ett serviceperspektiv? Eftersom CR är ett system som utvecklats och mognat inom Fujifilm är våra produkter stabila med väldigt få problem. Det gör att våra kunder är nöjda utan servicekontrakt - de behöver väldigt lite service och support. När vi kommer till DR så är det känsligare och dyrare produkter, här har samtliga leverantörer på marknaden mycket att lära. Fujifilm satsar allt på att kunna erbjuda lika stabila och pålitliga system som våra bildplattor har varit. För att kunna säkerställa detta krävs det att vi kontinuerligt kommunicerar med Fujifilms alla serviceingenjörer och hjälps åt att hitta lösningar för att säkerställa en stabil drift. Globalt finns det ett mycket starkt servicenätverk i Japan, USA och Europa. På dessa marknader erbjuder vi servicekontrakt med löpande service och på andra marknader börjar vi närma oss ett sådant erbjudande. Vi arbetar hårt med att se till att den rätta kompetensen finns bland våra serviceingenjörer. Vår ambition är att Fujifilm ska kunna erbjuda den bästa servicen i varje land. För att detta ska vara möjligt kommer serviceingenjörerna från bland annat Sverige till Düsseldorf ett flertal gånger per år för att utbyta erfarenheter och på så sätt göra ett ännu bättre arbete ute på de svenska sjukhusen.
Senaste nytt:
  • Medical Systems