Sverige

Örebro digitaliserar sin mobila röntgenverksamhet

Universitetssjukhuset Örebro, ett av landets sju universitetssjukhus, har nyligen installerat 5 enheter av den senaste versionen av Fujifilms mycket omtyckta mobila röntgenutrustning FCR Go 2. Under 2011 installerade Fujifilm totalt 15 mobila enheter på landets sjukhus.

15.05.2012
Örebro digitaliserar sin mobila röntgenverksamhet

Örebro digitaliserar sin mobila röntgenverksamhet

De fem mobiler som nu installerats i Örebro används främst på intensivvårds- och neonatal avdelningarna men även på vanliga vårdavdelningar. Totalt har sjukhuset cirka 550 vårdplatser som röntgenutrustningen betjänar.
Innan FCR Go 2 installerades på sjukhuset användes analoga mobiler, med bildplattor. Jimmy som är en av superanvändarna av FCR Go 2 i Örebro berättar att ”Det blev ett väldigt stort steg för oss med FCR Go 2. Den största fördelen med den nya mobilen är att vi kan studera bilden direkt på avdelningen. Det är framförallt bra på barnavdelningen då man direkt ser om barnet exempelvis har vridit sig. Dessutom är det himla skönt att slippa allt släpande av bildplattor. Nu är det bara att ta mobilen så
har man allt med sig.”
Ytterligare något Jimmy ser som ett stort lyft är att maskinen är väldigt lättkörd. ”Vi är vana vid att behöva dra eller släpa maskinen med egen kraft så det blev en stor förbättring nu när utrustningen har en egen motor som driver den framåt. ”Innan Örebro sjukhus fick FCR Go 2 var vi ibland tvungna att ta omvägar då det var för stora risker att ta de gamla mobilerna i mindre uppförs- och nedförsbackar. Utrustningen kan upplevas som lite stor och klumpig när man ser den men vid användning känns den väldigt smidig. Den är faktiskt väldigt enkel att manövrera och tack vare de små framhjulen är den väldigt smidig att svänga med”. Ytterligare något som Jimmy lyfter fram är att den långa teleskoparmen gör att man kan parkera mobilen bredvid patienten och sedan enbart arbeta med armen för att göra eventuella finjusteringar.
I Örebro finns trådlöst nätverk på samtliga avdelningar där maskinen används. Detta innebär att inga sladdar behövs. När maskinen startats går man till RIS-listan i den inbyggda konsolen. Här hämtas aktuell patient och registrerade undersökningsmenyer kommer upp automatiskt. Menyerna har förinställda exponeringsparameterar och speciellt anpassade menyer beroende på patientens storlek och för pediatrik. Hela undersökningen kan avslutas på plats hos patienten. När bilderna är tillfredställande avslutar man undersökningen och skickas sedan automatiskt till PACS.
Något som uppskattas mycket är att bildplattorna har ett integrerat raster. Det innebär att vikten på bildplattan blir väldigt låg och att det blir ett moment mindre att hålla reda på, du slipper desinfektera rastret separat.
Senaste nytt:
  • Medical Systems