Sverige

Tidig upptäckt nyckeln i kampen mot cancer

22.11.2017För att få fler kvinnor delta i de screeningprogram som finns så är patientkomfort minst lika viktig som avancerade tekniska funktioner, menar Andrea Zola, Modality Business Marketing Manager för Fujifilm Europe.
– Tidig upptäckt är nyckeln till att minska dödligheten i kampen mot bröstcancer. Ska vi lyckas bekämpa bröstcancer så måste vi göra allt vi kan så att varje kvinna utnyttjar möjligheten att komma till mammografiscreening när hon blir kallad.


Trots möjligheter för diagnostik med utrustningar som ultraljud och MR står mammografi kvar som det första och huvudsakliga tillvägagångssättet för att upptäcka tidig bröstcancer. Andrea Zola har sett ökade krav på lösningar för att förbättra bröstcancerdiagnostiken sedan han började på Fujifilm 2006, både när det gäller tidig diagnosticering med screening, men också när det gäller förbättrad diagnostisk noggrannhet inom klinisk mammografi.
– Under de senaste åren har det skett imponerande framsteg inom digital mammografi, där nya undersökningsmetoder och en snabb teknikutveckling verkligen gått hand i hand.

Fujifilm har en viktig
 och växande roll inom den digitalamammografimarknaden. Sett till hela världen så har Fujifilm idag mer än 10.000 digitala mammografisystem i drift, med både CR och digital mammografiutrustning. Andrea säger att det är fascinerande att få vara en del av den snabba utveckling som skett inom mammografin sedan digitaliseringen påbörjades.
– I början vid digitaliseringen av mammografiverksamheten så handlade det mycket om att efterlikna arbetsmetoder och flöden som när verksamheten var analog, och att göra dessa effektivare.
Idag handlar det istället om att möta de ökade effektivitetskraven men där huvudfokus ligger på nya och betydligt förbättrade diagnostiska metoder.
– På mindre är tio år har vi markant lyckas sänka stråldoser vid rutinundersökningar, utveckla vår bildprocessning så att diagnostiken blivit mer exakt samt infört nya kliniska verktyg som tomosyntes,tomosyntesguidad biopsi och mammografi i kombination med kontrastmedel.
Och det är bara början enligt Andrea.

– Fujifilm är och kommer att vara en nyckelaktör på mammografimarknaden i framtiden. Jag förutser att nästa stora steg inom mammografin kommer vara starkt präglat av de framsteg som görs inom artificiellt intelligens för att stödja ytterligare förbättrade arbetsflöden. Här är Fujifilms forskningsfokus tydligt, och kopplingen mellan Fujifilms djupa bildkunnande och artificiell intelligens vilket ytterligare kommer stödja bröstcancerdiagnostiken.
Andrea säger också att Fujifilms utgångspunkt är att mammografiverksamheterna på sjukhusen, precis som hälso- och sjukvården som helhet, är en verksamhet under hårt ekonomiskt tryck med krav på effektivisering och där högspecialiserad personal är avgörande för en väl fungerade verksamhet.

– När vi utvecklar ny utrustning, eller när nya diagnostiska metoder blir tillgängliga, är det otroligt viktigt att vi, förutom att vi tillför kliniskt värde, också underlättar vardagen för användarna. Med den snabba utveckling som sker inom området blir utbildning en nyckelfaktor i att kunna använda systemen så effektivt och smart som möjligt, och därför är jag speciellt stolt över de utbildningsprogram som Fujifilm Europa initierat.

Bildkvalitet i kombination med låg stråldos har alltid varit ledstjärnor för Fujifilm när ny utrustning utvecklas, men på senare år har också hänsyn till ergonomi och patientkomfort ökat markant.
– För att få kvinnorna att verkligen delta i de screeningprogram som finns så är patientkomfort minst lika viktigt som avancerade tekniska funktioner. Vi har därför designat våra utrustningar så att upplevelsen av undersökningen ska bli så behaglig som möjligt. Tidig upptäckt är nyckeln till att minska dödligheten i kampen mot bröstcancer. Ska vi lyckas bekämpa bröstcancer så måste vi göra allt vi kan så att varje kvinna utnyttjar möjligheten att komma till mammografiscreening när hon blir kallad, avslutar Andrea.

Senaste nytt:
  • Medical Systems