Sverige

Tomosyntes på Karolinska Universitetssjukhuset

18.06.2012
Tomosyntes på Karolinska Universitetssjukhuset

Tomosyntes på Karolinska Universitetssjukhuset

id konventionell röntgen av lungor tas oftast två projektioner, frontal och sida, ibland även två vridningar. Dessa generar 2D bilder där anatomin och eventuella förändringar ibland skymmer varandra. Detta kan försvåra bedömning av anatomiska stukturer och göra det svårt att upptäcka små tumörer. Den konventionella metoden erbjuder dock en kostnadseffektivitet och låga stråldoser.  Vid osäkerhet används för närvarande DT (datortomografi), vilken undersöker patienten i tunna spiraler eller ”skivor”. Från dessa kan man sedan framställa olika snitt som höjer detektionen av lungförändringar.  Tomosyntes är en teknik för att framställa skiktbilder med hjälp av ett konventionellt röntgenlabb. Själva undersökningen görs genom att röntgenröret rör sig längs patienten och tar upp till 60 röntgenbilder från olika vinklar. Varje bild tas med mycket låg dos och det tar cirka 10 sekunder att ta samtliga bilder. Överläkare Sven Nyrén på Karolinska universitetssjukhuset säger ”Tomosyntes ger betydligt lägre stråldoser jämfört med DT och till och med lågdos DT”. Tomosyntes går även mycket snabbare att utföra vilket borde göra undersökningen billigare och eventuellt minska köerna till DT.Vid Tomosyntes rekonstrueras bilderna till ett stort antal snitt genom lungorna. De olika snittbilderna är unika och visar endast strukturerna från en specifik skiva (nivå) i patienten. Radiologen som tittar på dessa bilder har nu möjlighet att ”scrolla” sig genom de olika skikten av lungan. En tomosyntesbild ger mycket mer anatomisk information än vad en vanlig röntgenbild ger, vilket bland annat innebär att det blir enklare att identifiera små tumörer. Sven Nyrén ställer sig osäker till om tekniken kommer att kunna användas för lung-screening, ”Än så länge finns det för få studier på tomosyntes för att det skall bli en erkänd teknik. Den kliniska nyttan måste ställas i proportion till kostnaden”. Vidare säger Sven Nyrén, ”Ett användningsområde jag kan tänka mig för tomosyntes är då en lungförändring följs upp med upprepade kontroller. Storleksförändring kan säkert bedömas mycket bättre med tomosyntes än med konventionell röntgen. Hur bra tomosyntes är på detta jämfört med DT återstår dock att undersöka.” Enligt forskningsstudier som gjorts i Göteborg, där de jämfört en lungtomosyntesundersökning med traditionell röntgen, visar
att stålningsdosen för patienten är jämförbar alltså betydligt lägre än vad en liknande undersökning med DT skulle innebära. Det finns även en nyligen presenterad amerikansk studie som tydligt visar att tomosyntes skapar en högre grad av detekterbarhet av små tumörer. Sven Nyrén menar att ”detekterbarheten med tomosyntes är något mycket positivt. Det är till exempel lättare att urskilja förändringar i områden som annars är svårstuderade”. Sven konstaterar slutligen att ”tomosyntes är en intressant teknik med stora teoretiska fördelar men där frågan om exakt klinisk nytta kvarstår.”
Senaste nytt:
  • Medical Systems