This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Sverige

Vad är tomosyntes?

06.02.2012
Vad är tomosyntes?

Vad är tomosyntes?

Vid en vanlig konventionell röntgen av lungor tas två till fyra projektioner oftast en framifrån/bakifrån och en från sidan. Dessa generar en 2D bild där anatomin i de olika nivåerna på patienten pressas samman. Detta innebär bland annat att det är svårt att identifiera anatomin i olika lager. I denna typa av undersökningar är det mycket svårt eller näst intill omöjligt att upptäcka mindre tumörer. Traditionellt använder man vid sådana frågeställningar istället CT (datortomografi), som ger en 3D bild, för att få den efterfrågade diagnostiska informationen. Fördelarna med konventionell röntgen är att det är kostnadseffektivt och att strålningsdosen för patienten är betydligt lägre. En CT undersökning medför högre stråldoser, högre kostnader och det är ofta långa vårdköer till CT maskinerna.

Tomosyntes är en teknik för att framställa 3D bilder med hjälp av ett konventionellt röntgenlabb. Själva undersökningen går till så att röntgenröret rör sig längs patienten och tar upp till 60 röntgenbilder från olika vinklar. Varje bild tas med mycket låg dos och det tar cirka 10 sekunder att ta samtliga bilder. När alla bilderna är tagna så rekonstrueras de till en bild av lungan där samtliga bilder sätts samman till en volym av bilder. Denna volym utgörs av ett antal olika snittbilder där varje bild är unik och endast innehåller strukturer från en specifik skiva (nivå) i patienten. Radiologen som tittar på dessa bilder har nu möjlighet att ”scrolla” sig genom bilden och se olika skikt av lungan. En tomosyntesbild ger mycket mer anatomisk information än vad en vanlig röntgenbild ger, vilket innebär att det blir enklare att identifiera små tumörer. Enligt forskningsstudier som gjort i Göteborg har man kunnat visa att om man jämför en lungtomosyntesundersökning med traditionella 2D röntgenbilder så är stålningsdosen för patienten jämförbar och är alltså betydligt lägre än vad en liknande undersökning med CT skulle innebära.   

Senaste nytt:
  • Medical Systems