Sverige

Företagsfilosofi

Företagsfilosofi — Fujifilmkoncernens fasta värderingar

Vi kommer att använda patentskyddad teknologi på högsta tekniska nivå för att tillhandahålla högkvalitativa produkter och tjänster som bidrar till att främja såväl kultur, vetenskap, teknik och industri som förbättrad hälsa och miljöskydd i samhället. Vårt övergripande mål är att bidra till att höja livskvaliteten för människor över hela världen.

Vi kommer att skapa nya värden genom att integrera våra särskiljande och ledande tekniker samt utveckla patenterad teknologi i syfte att fortsätta tillhandahålla högkvalitativa produkter och tjänster som ger oss nöjda kunder med stort förtroende för oss.

Genom dessa insatser kommer vi att överskrida tidigare gränser för "Bildbehandling och information" för att föra utvecklingen inom kultur, vetenskap, teknik och industri framåt i samhället och dessutom förbättra människors hälsa och skydda miljön.

Vår nya företagsfilosofi bygger på insikten om att vårt uppdrag är, att genom vår outtröttliga företagsverksamhet, påtagligt bidra till förverkligandet av ett samhälle där alla människor i hela världen kan leva liv som är rika, såväl andligt som materiellt, med en känsla av självförverkligande och tillfredsställelse.

Visioner — Fujifilm-koncernens ideal

Shigetaka Komori
Shigetaka Komori, Chairman and Chief Executive Officer

Förankrad genom en öppen, rättvis och tydlig företagskultur och med ledande, patentskyddad teknologi är Fujifilms koncern fast besluten om att förbli ett ledande företag som djärvt antar utmaningen att utveckla nya produkter och skapa nya värden.

Vi kommer att skapa en öppen, rättvis och tydlig arbetsplatskultur som tillåter oss att urskilja objektiva fakta på ett uppriktigt och okomplicerat sätt, fatta rationella beslut och att kontinuerligt anta utmaningar med mod och tillförsikt.

Med denna företagskultur, kommer vi ytterligare att finslipa vår ledande, patentskyddade teknik och utveckla innovativa produkter och tjänster som vinner kundernas förtroende och tillfredsställelse, i syfte att förbli ett livskraftig företag, ständigt skapa nya värden och utöva banbrytande ledarskap.