This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Sverige

Forskning och utveckling

Från det mikroskopiska till den yttre rymden – Fujifilm fortsätter att söka efter bättre lösningar. Genom forskning och utveckling förfinar vi våra kärnteknologier, som vi tillämpar på produkter som förbättrar livskvaliteten.