Sverige

FoU-policy

Fujifilmkoncernens grundläggande FoU-policyer

Fujifilmkoncernen bedriver forskning och utveckling enligt följande grundläggande policyer för att uppnå tillväxt inom prioriterade affärsområden och skapa nya affärsmöjligheter.

Integrering av strategier för affärer och FoU

  1. 1. Stadig ny affärsutveckling som bidrar till att förbättra livskvaliteten
  2. 2. Fortsatt tillväxt för befintliga affärer genom innovativa nya produkter

Strategier för forskningspolicy

  1. 1. Fördjupa och bredda Fujifilmkoncernens grundläggande tekniker
  2. 2. Skapa nytt värde genom att integrera flera tekniker i olika områden
  3. 3. Förbättra synergin inom koncernen
  4. 4. Accelerera utvecklingen
  5. 5. Att förbättra den grundläggande FoU-kapacitet för varje forskare och organisation