Sverige

Fujifilm Advanced Research Laboratories

Vi etablerade Fujifilm Advanced Research Laboratories 2006 som det huvudsakliga FoU-centret för Fujifilmkoncernen. I detta laboratoriekomplex sammanstrålar forskare och ingenjörer från olika företag i koncernen för att samarbeta inom forskning och utveckling. Fält för FoU inkluderar organisk syntes, tunna flerskiktsbeläggningar, mikrobearbetning, linsdesign, lasrar, utskriftsteknik och bildbehandling. 

Fujifilm Advanced Research Laboratories har strukturerats som en grupp av sammanlänkade laboratorier. Frontier Core-Technology Laboratories inriktar sig på spjutspetsteknik med potential att förändra framtiden. Synthetic Organic Chemistry Laboratories koncentrerar sig på högpresterande organiska material för ett brett spektrum av tillämpningar. Advanced Marking Research Laboratories arbetar med innovation inom olika utskriftstekniker. Life Science Research Laboratories och Regenerative Medicine Research Laboratories utforskar nya möjligheter inom biokemi, läkemedel och närliggande livsvetenskapsområden där Fujifilm söker en stark tillväxt. 

Profil för laboratorier

Adress 577-1 Ushijima, Kaisei Town, Ashigarakami-gun, Kanagawa Prefecture, 258-8577 Japan
Telefon 0465-86-1111
Engelskt namn Fujifilm Advanced Research Laboratories (FF ARL)
Total areal Omkring 56 000m2 (exklusive energiförsörjningen)
Ursprungligt antal anställda Omkring 600