Sverige

Hållbarhet

På Fujifilm arbetar vi för att minska vår påverkan på klimat och vatten, använda naturresurser och förpackningsmaterial mer effektivt och minimera avfall och miljörisker.