Sverige

Miljöpolicy

Fujifilm stöder de riktlinjer och mål för miljökvalitet som anges i koncernens strategidokument för medellång sikt, Fujifilm-koncernens miljöpolicy.

Fujifilm-koncernens miljöpolicy har tre delar: en grundläggande redogörelse för policyn, riktlinjer för agerande och en uppställning med nio prioriterade mål. Policyn har varit vägledande för miljösatsningarna på Fujifilmkoncernens företag sedan april 2002.