Sverige

Vår strategi för ansvarsfullt företagande

Fujifilm Holdings upprätthåller Fujifilms företagsfilosofi och förtydligar Fujifilm-koncernens strategi för CSR som ett medel för att uppfylla företagets sociala ansvar som är grundläggande för denna filosofi.

Fujifilm koncernens strategi för socialt ansvartagande

 

Fujifilm-koncernens CSR-strategi är att bidra till en hållbar utveckling av samhället genom att tillämpa Fujifilm-koncernens företagsfilosofi och att förverkliga sina visioner genom uppriktig och rättvis affärsverksamhet.

 

Vi kommer att:

  1. uppfylla vårt ekonomiska och juridiska ansvar, och möta samhällets krav genom att bidra som en samhällsmedborgare till utvecklingen av kultur och teknik i samhället samt till miljöskydd.
  2. ständigt ompröva huruvida vår CSR-verksamhet är ett lämpligt sätt att hantera samhällets krav och förväntningar och huruvida verksamheten genomförs på rätt sätt genom dialog med våra intressenter, däribland kunder, aktieägare, investerare, anställda, lokalsamfund och affärspartners.
  3. öka företagets öppenhet genom att aktivt lämna ut uppgifterna för att fullgöra vår ansvarsskyldighet för vår affärsverksamhet.