Sverige

Bildplattesystem

 

1981 lanserade Fujifilm världens första digitala röntgensystem. Ända

sedan dess har vi varit världsledande leverantör av CR utrustning.