Sverige

Digitalkameror

Servicetelefon:
+46 (0) 8 – 525 237 00
Email: dc-service_ffnr(at)fujifilm(dot)com
Supporttelefon:
+46 (0) 8 - 503 864 99

Email: dc_support(at)fujifilmnordic(dot)eu
Öppettider:
10:00 - 14:00
(helgfria dagar)

Uppdatering av mjukvara

Här kan du ladda ner senaste uppdateringen till din digitalkamera.
Du hittar de senaste uppdateringarna här

Lagra filen på ett minneskort som har formaterats i kameran

  • Sätt in minneskortet i kameran
  • Kontrollera att batteriet i kameran är fulladdat
  • Håll in ”DISP/BACK”-knappen när du startar kameran
  • Följ instruktionerna
Service och garantireparationer

Innan du kontaktar oss ber vi dig göra följande: 

  • Försäkra dig om att du använder kameran enligt bruksanvisningen. Den hittar du på medföljande CD-skivan. Försäkra dig om att du har fulladdade originalbatterier i kameran och att de är rätt isatta.
  • Kontrollera att du har installerat senaste firmware på kameran. Du hittar den senaste versionen här. Programvaruuppdateringen kan lösa en hel del problem.

 

Inlämning av kameran till reparation

  • Lämna kameran hos din återförsäljare. Butiken registrerar servicen och ordnar transporten till vår kameraverkstad, och du hämtar kameran i butiken när kameran är klar. Butiken kan hjälpa dig med bedömningen om en reparation täcks av garantin eller inte. Butiken svarar även på dina frågor om pågående service.
  • Är kameran köpt utomlands eller om du inte har möjlighet att lämna kameran i butiken, kan du registrera servicen och skicka kameran direkt till oss. 
  • VIKTIGT att du anger ditt telefonnummer och email-adress!  Vi använder oss av TNT, som levererar den färdiga kameran direkt till din dörr.

1) Registrera din service på följande länk: http://service.fujifilm-digital.eu/se

2) Skriv ut din kvittens och fäst på utsidan av paketet

3) Ta ditt paket till posten eller annat ombud och välj att skicka din försändelse till angiven adress.

      OBS!
      Paketet får EJ gå via ombud utan måste skickas direkt till nedan adress.

      Hamnar din försändelse hos ett ombud kommer det att gå i retur till avsändaren.

4) Paketet skall skickas direkt till följande adress:

      Silent Transport / TNT Returer Fuji
      Otto Torells Gata 10
      432 44 Varberg


Vänligen packa kameran ordentligt så den inte skadas under transport. Skicka endast med de tillbehör som kan vara relevanta för reparationen. Glöm inte heller minneskortet i kameran, då Fujifilm inte tar ansvar för försvunna bilderna på kortet.

Hur lång tid tar reparationen och hur skickas kameran tillbaks?

Vår verkstad, som befinner sig i UK, är på grund av både Brexit och Covid19 drabbade av kraftigt försenade leveranser. Din reparation kan just nu därför ta ovanligt lång tid.

En reparation tar ca 10-15 arbetsdagar från att vi tagit emot din kamera, men kan bli längre under högsäsong. Vi skickar kameran tillbaks till den adress som du angav vid registreringen om inget annat avtalats. Vi använder oss av TNT, som levererar kameran till butiken där du lämnat kameran, eller direkt hem till dig, om du har skickat kameran direkt till oss. Vi behåller kamerorna i tre månader, vartefter skickar vi tillbaks kameran till kunden och fakturerar för undersökning och frakt.

Garantireparationer

Vid alla garantireparationer måste en kopia av kvittot bifogas. Saknas kvittot, kan vi inte reparera kameran under garanti. Alla kameror som kommer in utan kvitto, kommer att behandlas som betalbara reparationer.

För kameror och objektiv köpta i Sverige är garantitiden 2 år från köpedatum. Batterier och laddare har 6 månaders garanti. Fujifilm erbjuder 1 års världsgaranti för kameror som är köpta utomlands eller från utländsk nätbutik.

 

Fel utanför garantin och kostnader

Om verkstaden upptäcker ett fel utanför garanti, kommer vi att kontakta dig. Vi debiterar för kostnadsförslag enligt gällande prislista. Vid reparationer där felet beror på användarfel/handhavandefel, om inget fel hittas, om produkten har utsatts för yttre åverkan som sand, vatten, stötar osv, tillkommer en kostnad enligt prislista. Repareras kameran enligt kostnadsförslag, ingår undersökningsavgift samt frakt i priset. Returneras kameran utan åtgärd, tillkommer en kostnad enligt prislista. Frakt till verkstaden står kunden för.

Betalning

Undersökning och reparation betalas i förväg (privatkund) eller i efterskott (återförsäljare).

 

Reklamation av service

Fujifilm ger 3 månaders garanti på arbetet. Därför är det viktigt att du testar kameran så fort du får tillbaks den från service för att kunna upptäcka eventuella fel. Om samma fel uppstår inom tre månader, skickar du kameran till oss och vi åtgärdar felet.

 

Reklamation av produkt

Vill du reklamera din FUJIFILM-produkt, ber vi dig att kontakta din återförsäljare.