Slovenija

Korporativna filozofija

Korporativna filozofija – nespremenljive vrednosti Fujifilm Group

Uporabljamo vrhunske, zaš?itene tehnologije za zagotavljanje najvišje kakovosti proizvodov in storitev, ki prispevajo k napredovanju kulture, znanosti, tehnologije in industrije, kot tudi k boljšemu varovanje zdravja in okolja v družbi.  Naš splošni cilj je, da pomagamo izboljšati kakovost življenja ljudi po vsem svetu.

Ustvarjamo novo vrednost z vključevanjem naše značilne in vrhunske tehnologije, kot tudi predstavljanjem novih tehnologij ter še naprej zagotavljati najvišje kakovostne izdelke in storitve, ki gojijo zaupanje in zadovoljstvo strank.

S temi prizadevanji bomo presegli meje "Prikazovanja slik in informacij", za spodbujanje razvoja kulture, znanosti, tehnologije in industrijo po vsej družbi in tudi izboljšanje zdravja ljudi in varovanja okolja.

Naša nova filozofija podjetja temelji na spoznanju, da naše poslanstvo s pomočjo naše trajne dejavnosti podjetja je, da znatno prispeva k uresničevanju družbe, v kateri lahko vsi ljudje po svetu živijo življenja, ki so duhovno bogata in tudi polna materialnega bogatstva zobčutkom zadovoljstva in izpolnitve.

Vizija — Ideali Fujifilm Groupe

Shigetaka Komori
Shigetaka Komori, Chairman and Chief Executive Officer

Koorporacija z odprto, pošteno in jasno podjetniško kulturo in z najmodernejšo tehnologijo, je Fujifilm odlo?en, da ostane vodilna družba, ki pogumno prevzema izziv razvoja novih izdelkov in ustvarjanja novih vrednosti.

Ustvarili bomo odprto, pošteno in jasno kulturo na delovnem mestu, ki nam omogoča spoznati objektivna dejstva, na iskren in preprost način. Sprejemati racionalne odločitve ter stalno prevzemati izzive s pogumom.

S to podjetniško kulturo bomo še bolj izbrusilii naše vrhunske in zaščitene tehnologije ter razvoj inovativnih izdelkov in storitev, katere dajo strankam zaupanje in zadovoljstvo. Cilj je jasen , da ostane živahno podjetje, ter dosledno ustvarja nove vrednosti in ostaja pionir na nekaterih področjih.