Slovenija

Raziskovalna in razvojna politika

Osnovne raziskovalne in razvojne politike skupine Fujifilm

Skupina Fujifilm izvaja raziskave in razvoj v skladu z naslednjimi osnovnimi politikami, da bi dosegla rast na prednostnih poslovnih področjih in da bi ustvarila nove posle.

Uvajanje strategij za posel ter raziskave in razvoj

  1. 1. Robusten razvoj novih poslov, ki prispeva k izboljšanju kakovosti življenja
  2. 2. Trajnostna rast obstoječega poslovanja z inovativnimi novi proizvodi

Pristopi do raziskovalne politike

  1. 1. Poglabljanje in širjenje temeljnih tehnologij skupine Fujifilm
  2. 2. Ustvarjanje nove vrednosti z uvajanjem več tehnologij v različna področja
  3. 3. Ojačanje sinergije skupine
  4. 4. Pospeševanje razvoja
  5. 5. Izboljšanje osnovnih zmožnosti za raziskave in razvoj za vsakega raziskovalca in organizacijo