Slovenija

Naš pristop k CSR

Fujifilm Holdings podpira Fujifilm korporativno filozofijo in pojasnjuje pristop Fujifilm skupine k CSR-u kot sredstvo za izpolnitev družbene odgovornosti podjetja, ki so temeljnega pomena za to filozofijo.

Pristop Fujifilm skupine k CSR

Pristop Fujifilm skupine k CSR-u prispevajo k trajnostnem razvoju družbe, z uresničevanjem korporativne filozofije Fujifilm skupine, ter izgradnji svoje vizije z iskrenimi in poštenimi poslovnimi dejavnostmi.

Bomo:

  1. izpolnili naše ekonomske in pravne odgovornosti in se odzvali na zahteve družbe, kateri prispevamo, kot korporativni državljan k razvoju kulture in tehnologije v družbi in ohranjanju okolja.
  2. neprestano ponovno ocenjevali, ali se naše CSR aktivnosti ustrezno odzivajo na zahteve in pričakovanja družbe in ali se te dejavnosti izvajajo pravilno v dialogu z našimi interesnimi skupinami, vključno s kupci, delničarji, investitorji, zaposlenimi, lokalnimi skupnostmi in poslovnim partnerjem.
  3. povečati transparentnost podjetij z dejavnim razkritjem informacij za izpolnitev naše odgovornosti za naše poslovne dejavnosti.