Slovenija

Zelena politika

Fujifilm se je zavezala k  okoljskim smernicam kakovosti in ciljev, določenih v dokumentu  Fujifilm skupine srednjeročne strategije -  Zelena politika.

Fujifilm skupina zelena politika ima tri dele: osnovno izjavo o politiki, smernice in ukrepi in set devetih prednostnih ciljev. Politika je bila krmilo okoljskih prizadevanj podjetij v skupini Fujifilm od aprila 2002.