Slovensko

Fujifilm uvádí velkokapacitní magnetická pásková paměťová média s „magnetickými částečkami BaFe (železitan barnatý)“ „Datová kazeta FUJIFILM LTO Ultrium 7“

“FUJIFILM LTO Ultrium 7 Data Cartridge"

Komprimovaná kapacita 15,0 TB; vysokorychlostní přenos komprimovaných dat rychlostí 750 MB/s.

18.11.2015
Fujifilm LTO Ultrium7

Fujifilm LTO Ultrium7

Fujifilm LTO Ultrium7

Fujifilm LTO Ultrium7

Společnost FUJIFILM Corporation (prezident: Šigehiro Nakadžima) oznámila, že dne 18. listopadu 2015 uvede datové kazety FUJIFILM LTO Ultrium 7 (LTO7). Technologie LTO7, založená na "standardech LTO Ultrium*1" 7. generace magnetopáskových médií, umožní zálohování a archivaci velkých objemů dat vysokou rychlostí 750 MB/s (300 MB/s v případě nekomprimovaných dat) a nabídne kapacitu 15,0 TB (6,0 TB v případě nekomprimovaných dat).

Technologický vývoj v poslední době vyvolal exponenciální nárůst dat vytvářených po celém světě. K tomuto vývoji došlo v souvislosti se vznikem videa ve vysokém rozlišení 4K a 8K, s rozšířením používání superpočítačů v oblastech genetické analýzy a vývoje léčiv a s pokroky v oblasti IoT (internet věcí). Zároveň během doby narůstá množství "studených dat" neboli dat, která se zřídka využívají; jejich podíl ze všech dat činí podle odhadu více než 80 %. S rychlým růstem využívání nashromážděných velkých datových objemů se zvyšuje i potřeba spolehlivého a cenově výhodného ukládání těchto dat pro budoucí použití. Zejména ve větších datových centrech stoupá popularita použití magnetických pásků, a to zejména díky jejich kapacitě, přenosnosti, energetické úspornosti, celkovým pořizovacím nákladům a vhodnosti pro dlouhodobé skladování. Očekává se další nárůst poptávky po magnetických páscích.

Magnetické částečky BaFe nabízejí výjimečné vlastnosti pro záznam i čtení a jsou vhodné pro dlouhodobé skladování. Vysoká koercitivita, vysoký odstup signálu od šumu a vynikající kmitočtová charakteristika činí z magnetických částeček BaFe špičkovou technologii, která může pomoci při dalším zvyšování kapacity magnetických pásků. Společnost Fujifilm, těžící z dlouholetých investic do výzkumu a vývoje a z odborných znalostí, byla prvním výrobcem na světě, který v roce 2011 komerčně využil magnetické pásky s magnetickými částečkami BaFe pro podnikové systémy. V roce 2012 představila společnost Fujifilm datové kazety LTO Ultrium, které využívaly magnetické částečky BaFe. Protože předvídala kapacitní omezení dříve používaných kovových magnetických částeček, brzké komerční využití magnetických pásků s částečkami BaFe jí umožnilo spolehlivě si udržet přední pozici na trhu. Magnetické pásky BaFe využívají vysoce sofistikovanou technologii magnetických částeček BaFe, vykazují stabilní a vynikající výkon bez ohledu na použitou jednotku a nabízejí výjimečnou kvalitu.

S generací LTO7 společnost Fujifilm dále rozvinula svou proprietární technologii magnetických částeček BaFe a "technologii NANOCUBIC*2", přibližně 2,4krát zvýšila kapacitu oproti páskům LTO6 na 15,0 TB komprimovaných dat a asi 1,9krát zrychlila přenos dat, který v případě komprimovaných dat dosahuje rychlosti 750 MB/s. Ve srovnání s generací LTO5 se kapacita pásků LTO6 zvýšila 1,7násobně a rychlost 1,1násobně. Zvýšení výkonu při přechodu z LTO6 na LTO7 však tento rozdíl výrazně překonává. Aby zvýšila kapacitu produktu, dosáhla společnost Fujifilm rozptylování magnetických částeček s vysokou přesností, ztenčila magnetické vrstvy a omezila menší vady, což snížilo chybovost. Díky tomu společnost Fujifilm více než zdvojnásobila hustotu záznamu oproti technologii LTO6. Návrh vhodného materiálu dále umožnil zvýšit spolehlivost, trvanlivost a sledování záznamové stopy a současně ztenčit vrstvy pásku a zlepšit kapacitu. Navíc magnetické částečky BaFe společnosti Fujifilm nabízejí nízké kolísání magnetických vlastností, takže poskytují lepší stabilitu. Byla ověřena schopnost spolehlivě uchovávat data po dobu více než třicet let.

Fujifilm se dále věnuje technologickému vývoji s cílem rozšiřovat kapacitu magnetických pásků s magnetickými částečkami BaFe. Zásadním faktorem pro zlepšování hustoty záznamu magnetických pásků je výroba magnetických mikročásteček. Díky spojení proprietárního návrhu výroby částeček a procesů jejich tvorby společnost Fujifilm úspěšně komerčně využila magnetické částečky BaFe, které mají mikroskopickou velikost, ale současně vykazují homogenní vlastnosti s minimálními výkyvy. V dubnu 2015 Fujifilm ve spolupráci s IBM demonstrovaly potenciál vývoje datových kazet s nekomprimovanou kapacitou 220 terabajtů s použitím pokročilého prototypu magnetických částeček BaFe. 220 terabajtů je největší kapacita na světě pro magnetické pásky s obalem.*3

Od uvedení technologie LTO1 v roce 2000 je Fujifilm lídrem ve vývoji velkokapacitních magnetických pásků a jako přední světový výrobce neustále usiluje o vysoký výkon a kvalitu*4. Fujifilm hodlá nadále vyvíjet a nabízet výkonná a kvalitní média i služby, které uspokojí potřeby a očekávání zákazníků. Pomáhá tím řešit také sociální problémy.

*1 Linear Tape-Open, LTO, logo LTO, Ultrium a logo Ultrium jsou registrované ochranné známky společností Hewlett Packard Enterprise, IBM a Quantum ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.

*2 Proprietární technologie magnetických pásků potažených ultratenkou vrstvou nabízí velkokapacitní magnetický záznam s vysokou hustotou a sestává z technologie nanočásteček, která umožňuje vytváření magnetických mikročásteček, z technologie nanovrstev, která umožňuje tvorbu ultratenkého povrstvení, a z nanodisperzní technologie, která umožňuje rovnoměrný rozptyl a uspořádání magnetických mikročásteček.

*3 Ke dni 18. listopadu 2015; údaje společnosti Fujifilm.

*4 Podíl výrobce; údaje společnosti Fujifilm.

1. Název produktu: Datová kazeta FUJIFILM LTO Ultrium 7

2. Datum uvedení: 18. listopadu 2015

3. Hlavní rysy:

 

(1) Umožňuje vysokorychlostní přenos dat rychlostí 750 MB/s a nabízí maximální kapacitu záznamu 15,0 TB

Pásky mají šířku 12,65 mm a umožňují záznam 3 584 stop, takže dosahují kapacity 15,0 TB komprimovaných dat (nebo 6,0 TB nekomprimovaných dat). Pásek LTO7 umožňuje např. záznam dvou hodin videa ve formátu "4K DCI 24p 10bit", který se používá při střihu videa v rozlišení 4K. 32kanálové magnetické hlavy v páskové jednotce rovněž umožňují vysokorychlostní přenos dat dosahující 750 MB/s v případě komprimovaných dat (nebo 300 MB/s v případě nekomprimovaných dat). Celou kapacitu lze přenést a obnovit za 5,6 hodiny.

 

(2) Vysoká hustota záznamu dosažená použitím proprietární "technologie magnetických částeček BaFe" a "technologie NANOCUBIC"

Pásky LTO7 používají "magnetické částečky BaFe", které poprvé komerčně využila společnost Fujifilm. Proprietární "technologie NANOCUBIC" společnosti Fujifilm je určena k tomu, aby co nejvíce zdůraznila magnetické vlastnosti magnetických částeček BaFe.

 

(3) Optimální pro datová centra a k dlouhodobému uskladnění videa ve vysokém rozlišení

Technologie LTO7 je díky své vysoké kapacitě a schopnosti uchovat data po dobu více než 30 let optimální pro ekonomické dlouhodobé uskladnění velkého množství málo používaných dat. Např. pokud předpokládáme, že 1 PB (petabajt) dat naroste ročně o 55 % a za devět let dosáhne 52 PB, celkové náklady na jejich uskladnění budou činit méně než jednu šestinu nákladů, které by byly nutné v případě použití pevných disků. *5 S magnetickým páskem, který umožňuje správu off-line, lze bezpečně uskladnit cenná data s minimálním rizikem jejich poškození nebo ztráty z důvodu poruchy systému, virů a kybernetických útoků.

 

FUJIFILM Europe GmbH (Sp. z o. o.) Oddział w Polsce / Branch in Poland
Al. Jerozolimskie 178
02-486 Warszawa
Polska
www.fujifilm.eu/pl
e-mail: archiwizacja(at)fujifilm(dot)pl

 

Najnovšie správy:
  • Recording Media