Slovensko

Profil spoločnosti

So 80. rokmi svojej existencie, ktoré oslávila v roku 2014, je spoločnosť Fujifilm známa ako najväčšia spoločnosť zaoberajúca sa fotografiou a zobrazovaním na celom svete. Rovnako sa vyvíjame v medicíne, vysokofunkčných materiáloch a v mnohých ďalších oblastiach špičkových technológií.