This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Slovensko

Udržateľný rozvoj

V spoločnosti Fujifilm pracujeme na znížení našej uhlíkovej stopy efektívnejším používaním prírodných zdrojov a obalových materiálov a minimalizovaním produkovania odpadov a látok nebezpečných pre životné prostredie.