Slovensko

Náš prístup k spoločenskej zodpovednosti organizácií (CSR)

Fujifilm Holdings podporuje Firemnú politiku spoločnosti Fujifilm a objasňuje priblíženie sa spoločnosti Fujifilm Group k spoločenskej zodpovednosti firiem ako k prostriedku na naplnenie sociálnej zodpovednosti spoločnosti, ktoré sú základné pre túto filozofiu.

Prístup spoločnosti Fujifilm k spoločenskej zodpovednosti organizácií (CSR)

Úlohou spoločnosti Fujifilm Group k CSR je prispievať k dlhodobo fungujúcemu vývoju spoločnosti uvedením korporátnej filozofie spoločnosti Fujifilm Group do praxe a realizovať túto víziu pomocou úprimných a čestných obchodných aktivít.

Budeme:

  1. plniť naše ekonomické a právne predsavzatia a reagovať na požiadavky spoločnosti prispievaním, ako štatutárny občan, do vývoja kultúry a technológie v spoločnosti a ochrane životného prostredia.
  2. neustále hodnotíme či naše CSR aktivity adekvátne reagujú na požiadavky a očakávania spoločnosti a či sú tieto aktivity vedené správne, pomocou dialógu s našimi podielnikmi vrátane zákazníkov, akcionárov, investorov, zamestnancov, miestnych komunít a obchodných partnerov.
  3. zvyšovať firemnú transparentnosť aktívnym objavovaním informácií na plnenie našej zodpovednosti k našim obchodným aktivitám.