Slovensko

Zásady výskumu a vývoja

Základné zásady výskumu a vývoja spoločnosti Fujifilm Group

Spoločnosť Fujifilm Group uskutočňuje výskum a vývoj na základe nasledujúcich základných zásad, aby dosiahla rast v prioritných obchodných oblastiach a vytvorila nové obchodné príležitosti.

Stratégia integrácie v oblasti obchodu, výskumu a vývoja

  1. 1. Mohutný vývoj nových produktov, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality života
  2. 2. Zachovanie rastu existujúcich obchodných aktivít cez nové inovačné produkty

Prístupy k zásadám výskumu

  1. 1. Prehlbovanie a rozširovanie fundamentálnych technológií spoločnosti Fujifilm Group
  2. 2. Vytváranie novej hodnoty integrovaním viacerých technológií v rôznych oblastiach
  3. 3. Zvýšenie spolupráce skupín
  4. 4. Urýchlenie vývoja
  5. 5. Zdokonalenie základných schopností každého výskumníka a organizácie v oblasti výskumu a vývoja