This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Slovensko

Funkcia Vysokovýkonný filmový objektív pre sériu X

Rozšírený optický výkon

 • MKX18-55mmT2.9 používa optickú konštrukciu, ktorú tvorí 22 sklených prvkov v 17 skupinách, so šiestimi super ED prvkami objektívu a dvomi ED prvkami objektívu.
 • Má clonu T2,9 v celom rozsahu priblíženia, čo uľahčuje čoraz obľúbenejší štýl efektu rozmazania s plytkou hĺbkou poľa. Eliminuje sa tak aj potreba opätovnej úpravy osvetlenia, čo prispieva ku skráteniu času snímania.
 • Objektív MKX dosahuje rozšírený optický výkon napriek svojmu kompaktnému a ľahkému telu vďaka tomu, že v maximálnej miere zahŕňa výhody krátkej optickej vzdialenosti upevnenia montážneho prvku X do optického dizajnu. To umožňuje snímanie s obmedzeným počtom ľudí.
 • Elektrický kontakt na komunikáciu s fotoaparátom série X nielen napráva skreslenie a tieňovanie farieb/jasu, ale s režimami Simulácia filmu aj dosahuje rôzne výrazy farieb.

Optický a mechanický dizajn

Potláča posun ohniska počas približovania

Predná zaostrovacia skupia prvkov objektívu a približovacia skupina prvkov objektívu sú poháňané navzájom nezávisle, aby sa potláčal posun ohniska počas približovania, čo eliminuje potrebu opakovaného zaostrovania po priblížení a oddialení. Optický a mechanický prístup znamená, že neexistuje časové omeškanie ako v elektricky riadenom systéme.

Potláča dýchanie objektívu

Používanie systému predného vnútorného zaostrovania riadi dýchanie objektívu (zmena uhla pohľadu počas zaostrenia), čím sa dosahuje hladké zaostrenie v pôsobivej scéne.

Potláča posun optickej osi počas približovania

Výrobná technológia vyvinutá pre klasické filmové objektívy FUJINON sa používa na riadenie posunu optickej osi počas približovania, čím sa vždy dosahuje zamýšľaná kompozícia.

Pohodlné používanie

 • Zaostrovací krúžok obsahuje rotáciu celých 200 stupňov na zjednodušenie presného zaostrenia aj pri snímaní s plytkou hĺbkou poľa, kde sa vyžaduje vysoký stupeň presnosti.
 • Objektív obsahuje tri plne manuálne krúžky, ktoré umožňujú nezávislú úpravu ohniska, priblíženia a clony. To umožňuje intuitívne kroky, ktoré nemožno docieliť s elektrickým mechanizmom, ktorý typicky spôsobuje časové oneskorenie.
 • Všetky prevádzkové krúžky majú odstup ozubených kolies 0,8M, rovnako ako všetky ostatné filmové objektívy FUJINON, čo umožňuje používanie štandardného príslušenstva tretích strán na výrobu videa, napr. Sledujte ohnisko, ktoré umožňuje presné a hladké zaostrenie.
 • Clona podporuje hladké nastavenie bez klikania. To umožňuje presné a tiché nastavenie expozície a súčasne zabraňuje otrasom fotoaparátu spôsobeným klikaním.

Štandardizovaný dizajn pre jednoduché používanie

 • Medzi objektívmi MKX je potrebná len jedna slnečná clona s predným priemerom 85 mm.
 • Medzi objektívmi MKX je potrebná len jedna veľkosť filtra so závitom filtra 82 mm.
 • Ozubené kolesá pre tri krúžky sú umiestnené na rovnakom mieste, aby sa eliminovala potreba zmeny polohy príslušenstva pri prepnutí objektívu MKX.
 • Objektívy majú makro funkciu, ktorá umožňuje snímať priblíženú snímku na rozšírenie rozsahu scén, ktoré možno pokryť jedným objektívom.
  MK18 – 55 mm Minimálna vzdialenosť objektu* 0,38 m (široký koniec)
  MK50 – 135 mm: Minimálna vzdialenosť objektu 0,85 m (široký koniec)
 • Objektív obsahuje funkciu nastavenia ohniskovej vzdialenosti upevnenia ** na dosiahnutie optimálnej zhody fotoaparátu a objektívu, čím sa zaisťuje plný optický výkon objektívu.

 

 

Bližší pohľad

Poznámky

 • * Vzdialenosť od roviny tvoriacej obrázok po objekt
 • ** Polohu roviny tvoriacej obrázok objektívu možno upraviť podľa ohniskovej vzdialenosti upevnenia jednotlivých fotoaparátov (vzdialenosť od referenčnej roviny upevnenia objektívu po snímač)