This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Slovensko

 

Funkcia 5Rôzne funkcie

 

Superinteligentný blesk

  • Snímka vytvorená pomocou bežného blesku
  • Snímka vytvorená pomocou superinteligentného blesku

 

Blesk automaticky upraví množstvo uvoľneného svetla podľa snímaných scén, čím umožňuje ľahšie snímať fotografie s prirodzeným vzhľadom.

Tichý režim

Vypnutie zvuku spúšte a ovládacích prvkov umožňuje zamerať sa na diskrétne fotografovanie, napríklad pri ceremóniách.

Tmavý režim

Tento režim umožňuje vytvárať snímky z ruky so zníženým šumom alebo rizika pohnutia fotoaparátom, dokonca aj pri malom množstve svetla.

Režim Panoráma

Režim Panoráma automaticky upraví a spojí snímky dohromady, takže sa nemusíte obávať, že spojené snímky budú zdeformované.

180° 2160 x 9600 pxl

120° 2160 x 6400 pxl

Elektronická uzávierka s maximálnou rýchlosťou 1/32 000 s

Pri použití ultrarýchlej elektronickej uzávierky, aj pod jasnou oblohou alebo za iných jasných podmienok, môžete experimentovať s clonou, aby ste dosiahli hĺbku ostrosti pre hladké rozmazanie pozadia bez nadmernej expozície snímky. Zachytíte scénu presne ako ste chceli bez toho, aby bolo potrebné použiť filter ND.