This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Slovensko

Ostření

 

 

Systém ostření kombinuje rychlý a přesný autofokus (AF) s jednoduchým manuálním ostřením (MF).

Zdůrazněte fotografovaný objekt. Ostření je pro fotografy důležité. Autofokus dnes již reaguje rychleji než lidské oko, přesto však půvab manuálního ostření ani důvěra v něj nikdy nevymizí. Výběr konkrétního prvku fotografované scény ručním ovládáním zaostřovacího kroužku je mnohdy zásadním krokem. Rychlost nemusí být vždy vším.

Volič zaostření

Volič zaostření umožňuje neustále měnit zaostřovací pole

Novým voličem zaostření, umístěným na zadní straně fotoaparátu, lze pohybovat jako joystickem devíti směry a neustále tak přesouvat zaostřovací pole. Nyní lze zaostřovací pole rychle změnit i při komponování snímku. Kromě posouvání ohniska autofokusu najde tato funkce své uplatnění i v režimu manuálního ostření s asistencí, při rychlém přesouvání zvětšeného zaostřovacího pole.

Režim pokročilého manuálního ostření

Barevné digitální rozdělení snímku

Fotoaparát FUJIFILM X-Pro2 nabízí různé druhy asistovaného manuálního ostření, včetně digitálního rozdělení snímku (Digital Split Image) , které připomíná staré dálkoměry, a zdůraznění kontur (Focus Peaking), při němž se barevně zvýrazní zaostřené části snímku.

Pole pro automatické ostření fázovou detekcí se zvětšilo na 7x7

Oproti předchozím modelům vzrostl i počet volitelných ostřicích bodů, ze 49 na 77. Asi 40 % záběru je nyní pokryto rychlými a přesnými pixely pro automatické ostření fázovou detekcí, což znamená dramatické zvýšení rychlosti zaostřování při fotografování pohybujících se objektů.

Poznámka

  • · Ukázkové fotografie jsou simulovanými snímky.