This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Slovensko

Ovládání

 

 

Tělo s nanejvýš praktickou konstrukcí

Každý fotograf odtrhává oko od hledáčku jen s velkou nelibostí, neboť se obává, že by propásl dokonalý snímek. Proto jsou hlavní konstrukční prvky sdruženy na pravé straně fotoaparátu. Hlavní nastavení expozice lze provádět otočným voličem ovládaným rychlým dotykem prstu. Chtějí-li být uživatelé vždy připraveni na další focení, mohou změny provádět také tehdy, když je fotoaparát vypnutý. Díky jednoduchosti fotoaparátu FUJIFILM X-Pro2 začnete záhy tvořit mistrovská díla.

Kompenzace expozice

Volič kompenzace expozice s hodnotou C

Kompenzace expozice se používá velmi často, proto má její ovládání podobu otočného voliče s dvojí funkcí. Kompenzaci lze nastavit v rozmezí ±3 EV v krocích po 1/3 EV, a to i když se právě díváte do hledáčku, volič je totiž rýhovaný. Pokud však volič nastavíte na hodnotu C, můžete předním příkazovým voličem ovládat kompenzaci expozice v rozmezí až ±5 EV.

Volič ISO s dvojí funkcí

Jeden volič pro nastavení ISO i rychlosti závěrky

Prvky pro ovládání rychlosti závěrky a nastavování citlivosti ISO byly sloučeny do jediného voliče, který vyvolává vzpomínky na ovládání starých fotoaparátů. Chcete-li změnit nastavení citlivosti ISO, nadzdvihněte vnější část voliče. Pomocí těchto ovládacích prvků lze nastavit všechny parametry expozice.

Přední příkazový volič

Pro pohodlnější manipulaci

FUJIFILM X-Pro2 má nový přední příkazový volič. Při fotografování v manuálním režimu nebo v režimu s přioritou času slouží k přechodnému nastavení rychlosti závěrky nad rámec hodnot uvedených na hlavním voliči rychlosti závěrky. Rovněž se používá v programovém režimu k posunu naprogramovaných kombinací expozice.

Široká všestrannost

Nabídky s mnoha možnostmi personalizace

Do uživatelské nabídky My Menu lze začlenit až 16 často používaných položek. Připočítáme-li také 16 položek rychlé nabídky Q Menu, může si uživatel vytvořit celkem 32 zástupců.