This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Slovensko

Používanie

Jednoduché používanie

Pomocou voliča režimov si môžete vybrať režim snímania a prostredníctvom predného a zadného otočného ovládača nastaviť rýchlosť uzávierky a clony. Prístup k funkciám získate aj posunutím prsta na dotykovej obrazovke a stlačením tlačidla Fn (funkcia). (1 = Predný otočný ovládač, 2 = Volič režimov, 3= Zadný otočný ovládač)

Pokročilý režim SR Auto

Keď vyberiete Pokročilý režim SR Auto, fotoaparát rozpozná scénu aj objekt, na ktoré sa dívate, a automaticky optimalizuje ohnisko a nastavenia fotoaparátu.

Dotyková obrazovka

Používajte fotoaparát rovnako ako smartfón. Dotykové ovládacie prvky zahŕňajú pohyb prstom a priblíženie, ťahanie na pohyb po snímke a posúvanie.