Slovensko

Komerčná digitálna tlač

Našim cieľom je vyvíjať moderné digitálne technológie tlače. Tieto technológie vám poskytnú konkurenčnú výhodu na polygrafickom trhu. V kombinácii s klasickými technológiami vám pomôžu zvýšiť váš zisk.