Slovensko

Medicínske systémy

Spoločnosť Fujifilm je priekopníkom v diagnostickom zobrazovaní a informačných systémoch pre zdravotnícke zariadenia. Naše klinicky testované produkty a technológie sa nepretržite vyvíjajú a pomáhajú lekárom pracovať účinnejšie a efektívnejšie.

Solutions

Products

Latest News Feed

28.09.2020
Najnovšie správy:
 • Healthcare
 • Medical Systems
29.05.2020
Najnovšie správy:
 • Novel Coronavirus (COVID-19)
 • Healthcare
 • News Releases
 • Medical Systems
21.05.2020
Najnovšie správy:
 • Business Products
 • Healthcare
 • Medical Systems
 • Novel Coronavirus (COVID-19)
29.04.2020
Najnovšie správy:
 • News Releases
 • Business Products
 • Medical Systems
 • Healthcare

Notes

 • Specifications and appearance of products are subject to change without notice.
 • Language of indications on products varies by country and region.
 • Products comply with regulations of the country or region where they are marketed.