This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Slovensko

Medicínske systémy

Spoločnosť Fujifilm je priekopníkom v diagnostickom zobrazovaní a informačných systémoch pre zdravotnícke zariadenia. Naše klinicky testované produkty a technológie sa nepretržite vyvíjajú a pomáhajú lekárom pracovať účinnejšie a efektívnejšie.

Solutions

Products

Notes

  • Specifications and appearance of products are subject to change without notice.
  • Language of indications on products varies by country and region.
  • Products comply with regulations of the country or region where they are marketed.

Contact Us

Latest News Feed