Türkiye

FUJIFILM, telemetreli makine tarzındaki yeni birinci sınıf X-Pro2 aynasız dijital fotoğraf makinesini duyurdu

Başarımı daha yükseklere çıkartan FUJIFILM X-Pro2 dünyâdaki tek Çoklu Hibrit Vizör'ü sunar ve yepyeni bir 24MP X-Trans™ III sensör içerir

15.01.2016

FUJIFILM Corporation (Başkan: Şigehiro Nakajima) FUJIFILM X-Pro2 birinci sınıf, değiştirilebilir objektifli fotoğraf makinesini tanıtmaktan gurur duyar. Yeni model, çok hızlı bir şekilde optik bakaç görüntüsünden elektronik gösterime geçebilen yeni geliştirilmiş çoklu-melez-optik bir bakaca sâhiptir. Ayrıca yeni bir duyarga ve yeni bir işlemci ile çalışan makine, böylece çok üstün bir resim niteliği sunabilmektedir. X bağlantılı FUJINON objektifleri ve emsâlsiz FUJIFILM renk üretimi ile X-Pro2 modeli, bu güne kadar üretilen tüm X dizisi modelleri arasında en iyi sonuçları veren makine unvânını hak etmektedir.

Çok sayıda aynasız makinenin donanımına dâhil olan elektronik bakaçlar, birçok açıdan değerlendirildiğinde optik bakaçların üstünde olarak nitelendirilirler. Örneğin: Işıklama ve beyaz dengesinin çekim öncesi denetimi, elektronik bakaçlar ile yapılabilir. Ayrıca arzu edilen kesiti büyülterek göstermek de mümkün olmaktadır. Ancak fotoğrafçıların, örneğin bir röportaj sırasında olabileceği gibi optik bir bakacın doğal betimlemesini tercih ettikleri istisnâî durumlar da vardır. Zîrâ yalnızca bu şekilde, konuların çıplak göz ile görüldüğü gibi bir görüntüleme mümkün olur. Bu yüzden optik bakaç belgesel, röportaj ve sokak fotoğrafçılığında çok verimlidir ve tercih edilir. X-Pro2 modeli ise, çoklu-melez-optik bakaçlı dünyadaki tek sistem makinesi olarak her iki bakaç türünün faydalarını bünyesinde birleştirmektedir. 

X-Pro2 modelinin anahtar vasıfları

24,3 Megapikselli yeni X-Trans&trademark; CMOS III duyarga

FUJIFILM X-Pro2 modeli, bir alçak geçiş fitresine gerek duymadan moiré ve renk hatalarını asgarî düzeye indiren bir renk filtresi yapısına sâhiptir. Alçak geçiş filtresinden vazgeçilmesi nedeni ile FUJINON objektiflerin yüksek çözünürlük başarımı tamâmen yansıtılabilmektedir. Böylece ayrıntı zenginliğinde ve keskinlikte çok daha yüksek duyargaların sonuçlarına erişebilen resimler elde edilir.

Çok güçlü “X Pro” işlemci

Yeni geliştirilen “X Pro” işlemci resim verilerini, olağan bir resim işlemciden dört kat daha hızlı işleyebilmekte ve böylece X-Pro2 modelinin hızlı tepki sürelerine belirgin bir katkıda bulunmaktadır. Daha büyük veri hacimlerine rağmen makinenin kayıt hızı, açılış süresi ve dizi çekim hızı daha da iyileştirildi. X-Trans&trad; CMOS III duyarga ile birlikte yeni işlemci, önceki EXR II işlemciye nazaran daha hızlı otomatik odaklanma, daha az kumlanma ve muhteşem düzeyde renk ve renk tonları üretimi sağlamaktadır.

Dünyada eşi olmayan çoklu-melez-optik bakaç, elektronik ve optik bakaç sistemlerinin üstünlüklerini bünyesinde birleştirir

X-Pro2 modeli hem optik hem de elektronik bakaç sunar. Fotoğrafçı, her iki sistemin üstünlüklerinden faydalanabilir: Optik bakacı konuya doğrudan bakmak, elektronik bakacı ise mümkün olan en iyi önizleme için kullanabilir. X-Pro2 modelinde, bir sistemden diğerine geçmek çok hızlı ve kolayca gerçekleşir. Bu sistem daha önce 2011 yılında X100 modelinde kullanılmıştır ancak, X-Pro2 modelinde bulunan en yeni biçimi en gelişmiş melez bakaç olma özelliğini taşır. Çoklu-melez-optik bakaç bunun ötesinde de çeşitli işlevler sunar: Kullanılan odak uzaklığına otomatik olarak uyum sağlayan bakaç görüntüsü ve elektronik bakaç görüntüsünü optik bakacın üst bölümüne eşzamanlı olarak yansıtan elektronik mesâfeölçer.

1/8000 sâniye en kısa enstantane ve 1/250 sâniye flaş eşzamanlaması

Yeni geliştirilen mekanik obtüratör gün ışığında flaş kullanımlı çekimlerde olduğu gibi aydınlık ortamlardaki tasarım imkânlarını artırmaktadır. Obtüratör’ün yapısı, çok kısa enstantaneli çekimlerde bile rahatsız edici seslerin veyâ titreşimlerin oluşumunu asgarî düzeye indirecek biçimde iyileştirildi.

Ustaların sert kullanımına dayanabilen sağlam gövde

Makinenin gövdesi sağlam bir magnezyum alaşımdan oluşmaktadır ve 61 noktada, nem ve toza karşı mühürlenmiştir. Makine eksi 10 dereceye kadar işlerliğini korur, yâni her türlü dış çekim ortamlarında kullanılabilir. X-Pro2, X dizisinin iki adet SD kart yuvası içeren ilk modelidir.

Ürün vasıfları

X dizisi bir makinede kullanılan en yüksek çözünürlüklü duyarga ve 80 yıllık film üreticiliğinde oluşan eşsiz renk teknolojileri nedeni ile nihâî resim niteliği sunulmaktadır.
 • FUJIFILM X-Pro2 modeli, içerdiği yeni 24.3MP X-Trans&trad; CMOS III duyarga dâhilinde bir alçak geçiş filtresine (OLPF) gerek duymadan moiré ve renk hatalarını asgarî düzeye indiren bir renk filtresi yapısına sâhiptir. Alçak geçiş filtresinden (OLPF) vazgeçilmesi nedeni ile FUJINON objektiflerin yüksek çözünürlük başarımı tamâmen yansıtılabilmektedir. Böylece ayrıntı zenginliğinde ve keskinlikte çok daha yüksek duyargaların sonuçlarına erişebilen resimler elde edilir.
 • FUJIFILM şirketinin 80 yıllık kimyasal film üretme tecrübesi, çok güzel ve özgün renk üretiminin teminâtıdır. Resimler hassas ten renkleri, gökyüzünün yoğun mâvisi ve bitkilerin doygun yeşili ile doğal ve canlı bir havaya sâhiptir.
 • X-Pro2 modeli “ACROS” adı verilen yeni bir siyah-beyaz kipi sunmaktadır. Çok yüksek başarımlı “X Pro” işlemci bu kipte, olağan siyah-beyaz kiplerinin çok üstünde olmasını sağlayan çok ince ayarlanmış ton değerleri basamaklarına, derin siyah tonlarına ve olağanüstü ayrıntı betimlemelerine imkân tanımaktadır.
 • Yeni sunulan “Kumlanma” etkisi ile resimlere, kimyasal filmlere özgü bir seciye kazandırılabilmektedir. Böylece elde edilen resimler, eski fotoğrafların nostaljik havasına bürünürler. Bu etki, özellikle baskı yapıldığında ortaya çıkar.
 • İyileştirilmiş sinyal işleme yöntemi sâyesinde yüksek ışık duyarlılığında yapılan çekimlerde daha az kumlanma oluşur. X-Pro2 modeli ile ISO 12.800 seviyesinde bile ince dereceli renkler ve mükemmel zıtlıklar içeren çekimler yapmak mümkündür. Daha yüksek düzeydeki ayarlar nedeni ile daha yumuşak aşamalar, daha derin siyah tonları ve az ışıkta çok gelişmiş çekim imkânları sunulmaktadır.
 • Gelişmiş güç aktarım oranı ve algoritmaları sâyesinde aşırı hızlı okuma süreleri mümkün olmaktadır. Böylece AF hızı ve dizi çekim başarımı dâhil bir çok işlemde belirgin bir gelişme elde edilmiştir.
Çok yüksek başarımlı “X Pro” işlemci resim verilerini, olağan bir resim işlemciden dört kat daha hızlı işleyebilmektedir.
 • Çok güçlü “X Pro” işlemci ayrıca X-Pro2 modelinin tüm tepki sürelerindeki başarımını artırmaktadır. Açılış süresi yalnızca 0,4 sâniye’ye inmiştir. Buna ek olarak: Algılanılmayan bir süre olan 0,05 sâniye deklanşör gecikmesi ve sâdece 0,25 sâniye çekim aralığı süresine ulaşılmıştır. Otomatik netleştirme ise: 0,06 sâniye gibi müthiş bir hız ile konuya odaklanabilmektedir.
 • RAW verilerinin sıkıştırılması sâyesinde X-Pro2 modelinin başarımı ve işlevselliği, canlı izleme ve yüksek tanımlamalı filmler örneklerinde olduğu gibi artırılmıştır. Böylece makine her açıdan, profesyonel fotoğrafçıların yüksek düzey taleplerine cevap verebilecek durumdadır.
Dünyada eşi olmayan çoklu-melez-optik bakaç, elektronik ve optik bakaç sistemlerinin üstünlüklerini bünyesinde birleştirir
 • Elektronik bakaç 2,36 milyon piksel içeren yüksek çözünürlüklü bir LC ekrandan oluşmaktadır. Önceki modelin 54 kare/sâniye olan tekrarlama oranı, âzamî 85 kare/sâniye hızına çıkartıldı. Artık hızlı konuların tâkibinde bile bakaç görüntüsünde oluşan rahatsız edici “zıplamalar” algılanamayacak seviye’ye getirildi. Deklanşöre basıldığında oluşan ve kaçınılmaz olan ekran kararması da artık, 150 milisâniye süresi ile algılanamayacak düzeye geldi.
 • Optik bakacın tasarımı, X_Pro1 modelinin denenmiş sistemini temel alır. Optik bakaç sisteminde göz bozukluğunu dengeleme ayarı vardır ve göz noktası 16 mm olarak sunulmaktadır. Bakaç görünümünde sunulan dar açı (tele) parlak çerçevesi 60 mm değerinden 140 mm (eşdeğer) odak uzaklığına geliştirildi ve böylece daha fazla çekim rahatlığı ve toplamda daha iyi bir tutuş sağlandı.
 • X-Pro2 modelinde, X100T modelinin çok övülen elektronik ölçüm sistemi görev yapmaktadır. Bu sistemde, optik bakaç kipi ile yapılan çekimlerde optik görüntünün üstüne küçük bir elektronik görüntü yansıtılarak fotoğrafçının netliği, kesiti, ışıklamayı ve beyaz dengesini gerçek zamanlı olarak denetlemesi sağlanır.
Seçilebilir netleştirme alanı adedi 49 alandan 77 adete artırılarak, daha fazla işlevsellik ve daha hızlı otomatik netleştirme sağlanmıştır.
 • Çekim alanının yaklaşık %40 kısmında hızlı ve kesinlikli AF alanları görev yaparlar. Bunlar, hızlı hareketlerde bile güvenli bir biçimde netlik yapılmasını sağlarlar. Özellikle yeni “X Pro” işlemci sâyesinde zıtlığa dayalı otomatik netleştirme hızı iki katına çıkartılmıştır. Böylece X-Pro2, X dizisinin tüm modelleri arasında en hızlı AF sistemini sunmaktadır.
 • Öngörücü AF sisteminin algoritmaları ve safhâ keşifli AF sisteminin kesinliği de iyileştirildiği için artık sâniyede 8 kare dizi çekim mümkün olmaktadır.
Dayanıklı ve güvenilir gövde, profesyonel kullanıcıların tüm hamlelerine uyum sağlar
 • Makinenin gövdesi sağlam bir magnezyum alaşımdan oluşmaktadır ve 61 noktada, nem ve toza karşı mühürlenmiştir. Makine eksi 10 dereceye kadar işlerliğini korur, yâni her türlü dış çekim ortamlarında kullanılabilir.
 • Makine gövdesi, X-Pro1 modelinin özel, yarı parlak siyah yüzey dokusuna sâhiptir. Asil duruşlu siyah tamamlama sıkı bir cilâlamadan sonra uygulanır ve makineye kıymetli bir görünüm kazandırır.
 • 1/8000 sâniye ile çok hızlı enstantane, 1/250 sâniye'ye kadar flaş eşzamanlaması ve 150.000 kez çekim sunan odak düzlemli obtüratör böylece hem çok yönlü, hem de güvenilir olmaktadır.
 • X-Pro2, X dizisinin iki adet SD kart yuvası içeren ilk modelidir Böylece çok kapsamlı resim dizilerinin çekiminde bellek kartı daha seyrek değiştirilir. Ayrıca resim verilerinin çifte emniyeti sâyesinde veri kaybı tehlikesi asgarî düzeye indirilir.
 • Makinenin arka yüzünde bulunan yüksek çözünürlüklü ve 7,6 cm büyüklüğündeki LC ekran 1,62 milyon resim noktası ile çalışır. Böylece çekilecek resmin en isâbetli hâlde tasarlanmasını mümkün kılar ve X-Trans&trad; CMOS III duyarga'dan gelen çekimlerin resim keskinliğini, renk sadâkatini ve beyaz dengesini değerlendirebilmeyi sağlar.
Makinenin sağ el tarafında bulunan anahtar işlevler ile gözü bakaçtan ayırmadan, tüm önemli yönetim öğelerine erişmek mümkündür.
 • En geleneksel görünüm ve yüksek düzeyde kullanım rahatlığı için enstantane tekerleği, ışıklamayı telâfi tekerleği ve bakacın değiştirme kolu som alüminyum bloklardan frezelenmiştir.
 • Geleneksel analog makinelerde olduğu gibi ışık duyarlılığını (ISO) ayarlama tekerleği enstantane tekerleği dâhilindedir. Böylece makine kapalı olduğunda bile ayarları kolayca okumak mümkün olur.
 • Işıklamayı telâfi tekerleğine C konumu eklendi. Bu ayar faâl olduğunda ışıklama dengelemesi ön cephedeki ayar tekerleği ile ±5 EV basamak ayarlanabilmektedir.
 • Makinenin ön ve arka yüzünde birer adet ayar tekerleği vardır. Bu tekerleklere bir tuş gibi basılabilme imkânı yüklenebildiği için kullanım daha da kolaylaşır ve toz ile su sıçramalara karşı direnç muhafaza edilir.
 • X-Pro2 modelinde bulunan altı adet işlev tuşu sâyesinde fotoğrafçı, en çok kullanılan işlevlere doğrudan ve hızlıca erişebilmektedir.
 • Yeni eklenen işlevler arasında, optik bakaçlı günlük çekimler için çok elverişli olan merkez ağırlıklı tümlev ölçüm de bulunmaktadır. Temel ölçüm yöntemlerinden biri olan bu yöntem, özellikle yüksek seviyedeki otomatik ölçümlere bel bağlamak istemeyen fotoğrafçılar için uygundur.
 • Yeni sunulan odaklanma kolu sâyesinde arzu edilen odaklanma noktası sezgisel ve çok süratli olarak seçilebilmektedir.
Yeni tasarlanan kullanıcı yüzeyi
 • Makinenin kullanım sayfalarına yeni öznitelikler eklendiği için arzu edilen ve alt sayfalarda bulunan işlevlere ulaşmak daha hızlı ve kolay olmaktadır
 • Yeni sunulan “My Menu” tercihi ile 16 adete kadar sık kullanılan işlevi kayıt etmek mümkündür. Hızlı erişim sayfalarında (Q) kayıtlı olan 16 işlev ile birlikte böylece 32 adete kadar işleve hızlıca erişilebilmektedir.
 • Bakaçta sunulan çok sayıda kişisel veriler ile bakaç görüntüsünü fotoğrafçının kişisel tercihlerine göre yapılandırmak mümkündür.
 • Kullanım sayfalarının düzenlemesinde yazı türü ve sayfa tasarımı daha çağdaş ve derli-toplu bir hâle getirilmiştir.
 • Optik bakaçta bulunan gelişmiş bir parlak çerçeve göstergesi sâyesinde objektifi değiştirmeden farklı odak uzaklıklarının bakış açılarını benzeştirmek mümkündür. Böylece uygun olan sâbit odak uzaklıklı objektifi seçmek daha kolay olur.
Daha fazla konfor temin eden aksesuarlar
 • MHG-XPRO2 tutak. Makinenin daha iyi kavranmasını ve tutulmasını sağlar ve özellikle ağır objektifler ile yapılan çekimlerde istenmeyen makine kımıldamalarının önlenmesine katkıda bulunur. Makineyi tutak ile birlikte bir sehpâya yerleştirmek mümkündür ve pil veyâ bellek kartı değişiminde de tutağın çıkartılması gerekmemektedir. Tutağın ayrıca, bir sehpânın hızlı değiştirme tablası (ARCA SWISS uyumlu) işlevi de vardır.
 • BLC-XPRO2 deri kılıf. Gerçek deriden oluşan bu kılıf makineyi hem korur hem de zarif hatlarını vurgular. Pil değiştirmek için kılıfın çıkartılmasına gerek yoktur. Ambalaj dâhilinde bulunan koruma bezi ile uzun süre kullanılmayacak olan makineyi sarıp, bir fotoğraf çantasında muhafaza edebilirsiniz.
 • Ücretsiz akıllı telefon ve tablet bilgisayar uygulamaları. Ücretsiz “FUJIFILM Camera Remote” uygulaması ile makinenin birçok işlevini akıllı telefon veyâ tablet bilgisayar*17 ile uzaktan yönetmek mümkündür. Bu işlev küme çekimleri veyâ özçekimler veyâ doğal ortamında hayvanlar gibi çok sayıda çekim türü için elverişlidir. Tek bir tuşa basarak fotoğraf ve filmleri kolayca bir akıllı telefona veyâ tablet bilgisayara aktarabilirsiniz. Makinedeki resimler ve filmler, herhangi bir kullanıcı adı veyâ şifre girmeden akıllı telefondan izlenebilir, seçilebilir veyâ ithal edilebilir. Ayrıca akıllı telefon veyâ tablet bilgisayar tarafından kayıt edilen yer bilgilerini resim verileri ile birlikte kayıt edebilirsiniz.
 • Wi-Fi® Aktarımı*18
  Wi-Fi® Aktarımı, verilerin bir bilgisayara kablosuz olarak yedeklenmesi sağlanarak desteklenir*19.

*17 Android™, akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar, iPhone / iPad.
*18 Wi-Fi® markası, Wi-Fi Alliance® şirketinin kayıtlı bir markasıdır.
*19 Bilgisayarınızda, ücretsiz FUJIFILM PC AutoSave yazılımının bulunması gereklidir.

Aralıklı çekimler
 • X-Pro2 modelinde bulunan aralıklı çekim işlevi ile 999 adete kadar fotoğrafı, 1 sâniye ilâ 24 saat aralıklarda çekebilirsiniz.
En Son Haberler:
 • Digital Cameras