Türkiye

Kimlik özgünlükle buluşuyor: Rotterdam Camera Japan Festivalinde “Hāfu2Hāfu” sergisi

08.11.2017
Identity meets originality

Identity meets originality

Halen sürmekte olan Hāfu2Hāfu projesi “hāfu”, yani çift ırklı – örneğin, etnik olarak Japon – olan insanları fotoğraflayarak onların kimlik, aidiyet duygusu ve iki farklı kültürde yetişme konularındaki en önemli sorularını paylaşmaya yönelik bir proje.

Fotoğrafçı Tetsuro Miyazaki, Belçikalı bir hāfu olarak (Belçikalı anne, Japon baba) yarı Japon olmanın ne anlama geldiğini araştırıyor. Miyazaki erkek ve kadınları fotoğraflayıp onlarla görüşerek zihinlerini meşgul eden konuların eksiksiz bir tablosunu sunabilmek amacında. Sanatçının kendi sosyal medya ve web sayfalarındaki portreler ve sorular sayesinde hāfu’lar, aileleri, arkadaşları, iş ve okul arkadaşları arasındaki iletişim kolaylaşmış bulunuyor.

Fujifilm Miyazaki ile birlikte çalışırken sanatçının çalışmalarını profesyonel kâğıt serimiz üzerinde sunarak güzel onlara güzel bir çerçeve sağlamak ve orijinal fotoğraf kâğıdının çeşitli olanaklarını göstermek amacındaydı.

“Siyah-beyaz portreleri ve soruları, Fujifilm uzmanlarına danıştıktan sonra, profesyonel bir fotoğraf kâğıdı türü olan mat Crystal Archive DPII üzerine bastık ve Dibond üzerine monte ettik. Baskı metodu, boyutu ve mekânın güzelliği, portrelerin erişilebilirliğini artırdı.”

Miyazaki bu yıl boyunca Rotterdam'daki Camera Japan Festival'de dünyanın her kıtasındaki 35 farklı ülkeden 35 hāfu portresi sergiledi. Fotoğrafçı diyor ki: “Bu portreleri canlı bir ortamda sergileyebilmek projeye yeni bir boyut kazandırıyor. Böylece ilk defa olarak, film festivali ziyaretçilerinin sorulara cevap verdiğini de görebiliyorum.”

Miyazaki'nin şimdiye kadar topladığı portreleri ve soruları şurada inceleyip deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz: www.hafu2hafu.org/portraits.

Miyazaki çalışmasına devam edecek ve Fujifilm Japon kökenli bir uluslararası şirket olarak kendisini ve bu orijinal fikrini destekleyecek.

En Son Haberler:
  • Fotoğraf Görüntüleme
  • Original Photo Papers