Türkiye

AR-GE İlkesi

Fujifilm Grubu Temel AR-GE İlkeleri

Fujifilm Grubu, öncelikli iş alanlarında büyüme elde etmek ve yeni işler oluşturmak için aşağıdaki temel ilkeler kapsamında araştırma ve geliştirme yapmaktadır.

Stratejileri İş ve AR-GE için entegre etme

  1. 1. Yaşam kalitesini geliştirmek için katkıda bulunan güçlü yeni iş geliştirme
  2. 2. Çığır açan yeni ürünlerle varolan işlerin sürdürülebilir büyümesi

Araştırma İlkesi Yaklaşımları

  1. 1. Fujifilm Grup'un temel teknolojilerini derinleştirme ve genişletme
  2. 2. Birden çok teknolojiyi çeşitli alanlarda entegre ederek yeni değer oluşturma
  3. 3. Grup sinerjilerini geliştirme
  4. 4. Geliştirmeleri hızlandırma
  5. 5. Her araştırmacı ve organizasyonun temel AR-GE kabiliyetini iyileştirme