Türkiye

Sosyal Medya İlkeleri

Aşağıdaki tutumlar ve davranışlar, Fujifilm’in resmi sosyal medya hesapları yönetiminin niteliğini belirlemektedirler:

Sosyal medya, bilgilerin iletişimi vasıtası ile belirsiz ve büyük sayıda kişisel kullanıcının faydalandığı internet veya web teknoloji medyası olarak tanımlanır.

Temel İlkeler

Fujifilm çalışanları sosyal medya kullanımlarında yasalara ve Fujifilm şirket davranış bildirgesi ve mesleki ahlak kurallarına itaat ederler. İletişimlerinin tamamında ağır kaçabilecek ifadelerden kaçınırlar ve “açık, dürüst ve berrak” kıstaslarına uyarlar. Daima profesyonel bir anlayış içinde davranmaları gerekir. Mesleki ahlak kuralları her ülkede ayrı uygulanmaktadır ve her bir ülkenin meşru gereksinimlerine göre ayarlanır.

Sosyal medya’nın doğasını anlamak

Sosyal medya kullanıcıları, internet ortamında iletilen bilgilerin bilinmeyen ve büyük bir sayıda kullanıcı tarafından erişilebilir olduğunun ve bilginin, bir kez postalandıktan sonra asla tamamen silinemeyeceğinin ve kişisel iletilerin, bağlı olduğu şirkete bir yansıması olduğunun farkındadırlar. Bu nedenle kullanıcının, diğer kişilerin iletilerine karşı ve kendi davranışlarında daimi bir nezaket tutumu içinde olması gerekir.

Tüm sosyal medya kullanıcılarına:

Fujifilm sosyal medya hesapları vasıtası ile çalışanlar tarafından yapılan iletilerin hepsinin Fujifilm resmi duyurusu veya görüş bildirisi olması şart değildir. Resmi duyurular ve görüş bildirileri Fujifilm’in kendi web sayfasından veya basın açıklamaları ile yapılır.