This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Türkiye

Sürdürülebilirlik

Fujifilm’de, karbon ve su kullanımını azaltma, doğal kaynakları ve ambalajlama malzemelerini daha verimli kullanmak ve atık oluşumuyla çevreye yönelik riskleri azaltmak için çalışıyoruz.