Türkiye

CSR Yaklaşımımız

Fujifilm Holdings, Fujifilm Kurumsal Felsefesini benimseyerek, Fujifilm Group’un CSR’ye yaklaşımını, şirketin bu felsefenin temelini oluşturan toplumsal sorumluluklarını yerine getirmesinin bir yolu olarak netleştirmektedir.

Fujifilm Group CSR Yaklaşımı

Fujifilm Group CSR Yaklaşımı, Fujifilm Group Kurumsal Felsefesini uygulamaya geçirerek ve samimi ve adil iş faaliyetleriyle vizyonunu gerçekleştirerek, toplumun sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmaktır.

Fujifilm:

   1. ekonomik ve hukuki sorumluluklarını yerine getirecek, toplumun taleplerine, toplum içinde kültür ve teknolojinin gelişmesine ve çevrenin korunmasına kurumsal bir vatandaş sıfatıyla katkıda bulunarak yanıt verecektir.
   2. CSR faaliyetlerinin toplumun talep ve beklentilerine yeterli ölçüde karşılık verip vermediğini ve bu faaliyetlerin müşteriler, hissedarlar, yatırımcılar, çalışanlar, yerel topluluklar ve iş ortakları gibi tüm menfaat sahipleriyle diyalog kurmak kaydıyla doğru bir şekilde yürütülüp yürütülmediğini sürekli olarak değerlendirecektir.
   3. kurumsal şeffaflığı, iş faaliyetlerimize yönelik sorumluluklarımızı yerine getirmek amacıyla, bilgilerimizi etkin bir şekilde açıklayarak arttıracaktır.